Biblioteka

 

Biblioteka zaprasza

Serdecznie zapraszamy do korzystania z biblioteki szkolnej.
Jest to przede wszystkim miejsce, w którym uczeń ma możliwość poszukiwania wiadomości, przyswajania wiedzy, a także rozwijania swoich zainteresowań.

Nasza biblioteka pełni funkcje:

  • dydaktyczną,
  • wychowawczą,
  • rekreacyjną,
  • opiekuńczą,
  • kulturalną.

Podstawową jej rolą  jest stwarzanie naszym uczniom dostępu do informacji, wdrażanie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowanie do kreatywnego czytania. Służą temu miedzy innymi różne formy zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze, prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza: konkursy, projekty czytelnicze, wycieczki do obiektów kultury, a także typowe lekcje biblioteczne kształtujące umiejętności korzystania z warsztatu informacyjno-bibliograficznego.

Kto czyta książki, żyje podwójnie”

∼Umberto Eco

 

 

 

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

nauczyciel: mgr Agata Zorn

 Poniedziałek: 8.00 – 8.55; 11.30 – 12.45; 13.30 – 14.35

Wtorek: 7.30 – 10.45; 11.30 – 12.45

Środa: 7.30 – 8.55

Czwartek: 7.30 – 8.55; 11.30 – 12.45

Piątek: 7.30 – 10.45

Biblioteczne aktualności:

Opublikowane wpisy o działalności szkolnej biblioteki: