Administracja i obsługa

Administracja

Agnieszka Waśniewska

sekretarz

Justyna Klein – Melcer

księgowa

Sylwia WiIczewska

specjalista ds. administracyjno-biurowych


Obsługa

Zbigniew Żmudowski

konserwator

Personel dbający o porządek:

Mirosława Brejska

Beata Grzymkowska

Ewa Kotłowska

Justyna Piastowska


Pielęgniarka szkolna

czwartek 13.00-17.00