Zakup książek do szkolnej biblioteki

Z wielką radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę uzyskał w tym roku rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Gmina Miasta Redy zabezpieczyła wkład własny dla tego działania w wysokości 3.000 zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wykorzystania w 2019 roku kwotę 15.000 na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

Zachęcamy zatem zainteresowanych uczniów, rodziców i nauczycieli do zgłaszania do końca września 2019 roku w godzinach pracy szkolnej biblioteki swoich propozycji wartościowych książek, które Państwa zdaniem  mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki. W zgłoszeniu należy podać tytuł książki, imię i nazwisko autora, rok wydania oraz informację o zgłaszającym (czy zgłaszający jest uczniem, rodzicem/opiekunem lub nauczycielem). Informujemy, że w ramach przyznanych środków zakupić możemy: książki będące nowościami wydawniczymi, nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych, książki do słuchania – audiobooki, książki obrazkowe, książki z powiększoną czcionką, książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Natomiast nie jest dozwolony zakup: podręczników, słowników, encyklopedii, filmów, gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, z uwzględnieniem stanu szkolnego księgozbioru i potrzeb czytelników.

Formularz zgłoszenia dostępny jest tutaj.

Może i to Cię zainteresuje...