Nauczyciele

1 Barbarewicz Dorota świetlica
2 Bizewska Joanna historia, wiedza o społecz., biblioteka, doradztwo zawodowe
3 Czarnowski Marek język kaszubski, historia i kultura Kaszub, muzyka, plastyka
4 Dawidowska Celina pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
5 Dumańska Anna wychowanie przedszkolne, j. angielski
6 Dziadkiewicz Dorota edukacja wczesnoszkolna
7 Fąferek Magdalena edukacja wczesnoszkolna nieobecna
8 Felska-Barczyk Kamila chemia, fizyka
9 Freliga Sebastian język polski
10 Groenwald Lidia edukacja wczesnoszkolna nieobecna
11 Grubba-Włodarska Bożena biologia, geografia, przyroda, technika
12 Gurzęda Magdalena język niemiecki, terapia pedagogiczna nieobecna
13 Janke Anna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, matematyka
14 Januszewska Alicja język angielski
15 Jurga Łukasz wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
16 Kaszuba Agnieszka nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
17 Kupiec Barbara edukacja wczesnoszkolna
18 Lewandowska Renata matematyka, informatyka, zajęcia rozwijające – logiczne myślenie i nauki ścisłe
19 Lubecka Justyna wychowanie fizyczne nieobecna
20 Makowska Romualda świetlica
21 Mejer Renata język polski, biblioteka, EEG Biofeedback nieobecna
22 Milewska Anna oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda
23 Milewska-Kosidło Aneta oligofrenopedagog, EEG Biofeedback
24 Orzechowska Katarzyna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne
25 Paszowska Bogusława edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
26 Pawłowska Liliana język angielski
27 Piotrowski Krzysztof język nieniecki
28 Pleskot Adam religia
29 Princ-Kruczek Krzysztofia język polski nieobecna
30 Samorajczyk Joanna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, resocjalizacja, wychowanie fizyczne
31 Soitz Joanna edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
32 Solnicka Klaudia logopeda, neurologopeda
33 Stanek Monika język angielski, język polski
34 Suwała Monika psycholog szkolny, WDŻwR
35 Szmidke Aleksandra edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
36 Toruńczak Katarzyna matematyka, informatyka, zajęcia rozwijające – logiczne myślenie i nauki ścisłe
37 Trzosek Jolanta pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
38 Warmijak Mateusz religia