Nauczyciele

1 Borawska Katarzyna Świetlica
2 Czarnowski Marek J. kaszubski, Historia i kultura Kaszub, Muzyka, Plastyka
3 Drewczyńska Joanna Nauczyciel wspomagający, Oligofrenopedagog, Wychowanie do życia w rodzinie
4 Dumańska Anna Wychowanie przedszkolne, J. angielski
5 Duszyńska Beata Pedagog szkolny
6 Dziadkiewicz Dorota Edukacja wczesnoszkolna
7 Fąferek Magdalena Edukacja wczesnoszkolna
8 Felska-Barczyk Kamila Chemia, Fizyka
9 Godlewska Grażyna Terapia pedagogiczna
10 Groenwald Lidia Edukacja wczesnoszkolna  nieobecna
11 Grubba-Włodarska Bożena Biologia, Geografia, Przyroda, Technika, Zajęcia techniczne
12 Januszewska Alicja Język angielski
13 Jurga Łukasz Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna
14 Jurga Paula Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna  nieobecna
15 Juszko Kazimierz Religia
16 Lewandowska Renata Matematyka, Informatyka, Zajęcia komputerowe
17 Lidzbarska Paulina Psycholog szkolny
18 Lubecka Justyna Wychowanie fizyczne nieobecna
19 Makowska Romualda Świetlica
20 Mejer Renata Język polski, Biblioteka, EEG Biofeedback
21 Milewska Anna Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Logopeda
22 Minkowska Joanna Historia, Historia i społeczeństwo, Wiedza o społecz., Biblioteka, Doradztwo zawodowe
23 Paszowska Bogusława Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja dla bezpieczeństwa
24 Podhajecka Magdalena J. niemiecki, Terapia pedagogiczna  nieobecna
25 Princ-Kruczek Krzysztofia Język polski
26 Samorajczyk Joanna Nauczyciel wspomagający, Resocjalizacja
27 Soitz Joanna Edukacja wczesnoszkolna, Oligofrenopedagog
28 Stanek Monika J. angielski, J. polski
29 Toruńczak Katarzyna Matematyka, Informatyka, Zajęcia rozwijające – logiczne myślenie i nauki ścisłe
30 Trzosek Jolanta Nauczyciel wspomagający
31 Wróblewska Renata J. niemiecki
32 Zając Agnieszka Logopeda