Nauczyciele

1 Barbarewicz Dorota świetlica
2 Bizewska Joanna historia, wiedza o społecz., biblioteka, doradztwo zawodowe
3 Czarnowski Marek język kaszubski, historia i kultura Kaszub, muzyka, plastyka
4 Dawidowska Celina pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
5 Dumańska Anna wychowanie przedszkolne, j. angielski
6 Dziadkiewicz Dorota edukacja wczesnoszkolna
7 Fąferek Magdalena edukacja wczesnoszkolna
8 Felska-Barczyk Kamila chemia, fizyka
9 Groenwald Lidia edukacja wczesnoszkolna  nieobecna
10 Grubba-Włodarska Bożena biologia, geografia, przyroda, technika
11 Gurzęda Magdalena język niemiecki, terapia pedagogiczna nieobecna
12 Janke Anna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, matematyka
13 Januszewska Alicja język angielski
14 Jurga Łukasz wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
15 Kaszuba Agnieszka nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
16 Lewandowska Renata matematyka, informatyka, zajęcia rozwijające – logiczne myślenie i nauki ścisłe
17 Lubecka Justyna wychowanie fizyczne nieobecna
18 Makowska Romualda świetlica
19 Mejer Renata język polski, biblioteka, EEG Biofeedback  nieobecna
20 Milewska Anna oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda
21 Milewska-Kosidło Aneta oligofrenopedagog, EEG Biofeedback
22 Orzechowska Katarzyna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne
23 Paszowska Bogusława edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
24 Pawłowska Liliana język angielski
25 Pleskot Adam religia
26 Princ-Kruczek Krzysztofia język polski
27 Samorajczyk Joanna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, resocjalizacja, wychowanie fizyczne
28 Soitz Joanna edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
29 Solnicka Klaudia logopeda, neurologopeda
30 Stanek Monika język angielski, język polski
31 Suwała Monika psycholog szkolny, WDŻwR
32 Szmidke Aleksandra edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
33 Toruńczak Katarzyna matematyka, informatyka, zajęcia rozwijające – logiczne myślenie i nauki ścisłe
34 Trzosek Jolanta pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
35 Warmijak Mateusz religia
36 Wróblewska Renata język niemiecki