Nauczyciele

1 Borawska Katarzyna Świetlica
2 Fąferek Magdalena Edukacja wczesnoszkolna
3 Czarnowski Marek J. kaszubski, Historia i kultura Kaszub, Muzyka, Plastyka
4 Drewczyńska Joanna Nauczyciel wspomagający, Oligofrenopedagog, Wychowanie do życia w rodzinie
5 Dumańska Anna Wychowanie przedszkolne, J. angielski
6 Duszyńska Beata Pedagog szkolny
7 Dziadkiewicz Dorota Edukacja wczesnoszkolna
8 Felska-Barczyk Kamila Chemia, Fizyka
9 Godlewska Grażyna Terapia pedagogiczna
10 Groenwald Lidia Edukacja wczesnoszkolna  nieobecna
11 Grubba-Włodarska Bożena Biologia, Geografia, Przyroda, Technika, Zajęcia techniczne
12 Januszewska Alicja Język angielski
13 Jatkowska Ewelina Nauczyciel wspomagający
14 Jurga Łukasz Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna
15 Jurga Paula Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna  nieobecna
16 Juszko Kazimierz Religia
17 Leszczyńska Agnieszka Doradztwo zawodowe
18 Lewandowska Renata Matematyka, Informatyka, Zajęcia komputerowe
19 Lidzbarska Paulina Psycholog szkolny
20 Lubecka Justyna Wychowanie fizyczne nieobecna
21 Makowska Romualda Świetlica
22 Małysa Patrycja Logopeda
23 Mejer Renata Język polski, Biblioteka, EEG Biofeedback
24 Milewska Anna Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Logopeda
25 Minkowska Joanna Historia, Historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie, Biblioteka
26 Paszowska Bogusława Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja dla bezpieczeństwa
27 Podhajecka Magdalena J. niemiecki, Terapia pedagogiczna  nieobecna
28 Princ-Kruczek Krzysztofia Język polski
29 Samorajczyk Joanna Nauczyciel wspomagający, Resocjalizacja
30 Soitz Joanna Edukacja wczesnoszkolna, Oligofrenopedagog
31 Stanek Monika J. angielski, J. polski
32 Toruńczak Katarzyna Matematyka, Informatyka, Zajęcia rozwijające – logiczne myślenie i nauki ścisłe
33 Wróblewska Renata J. niemiecki