Nauczyciele

1 Borawska Katarzyna Świetlica
2 Fąferek Magdalena Edukacja wczesnoszkolna
3 Czarnowski Marek J. kaszubski, Historia i kultura Kaszub, Muzyka, Plastyka
4 Dumańska Anna Wychowanie przedszkolne, J. angielski
5 Duszyńska Beata Pedagog szkolny
6 Felska-Barczyk Kamila Chemia, Fizyka
7 Groenwald Lidia Edukacja wczesnoszkolna
8 Grubba-Włodarska Bożena Biologia, Geografia, Przyroda, Technika, Zajęcia techniczne
9 Guzanek Joanna Nauczyciel wspomagający, Oligofrenopedagog, Wychowanie do życia w rodzinie
10 Januszewska Alicja Język angielski
11 Jurga Łukasz Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna
12 Jurga Paula Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna
13 Juszko Kazimierz Religia
14 Leszczyńska Agnieszka Doradztwo zawodowe
15 Lewandowska Renata Matematyka, Informatyka, Zajęcia komputerowe
16 Lidzbarska Paulina Psycholog szkolny
17 Makowska Romualda Świetlica
18 Małysa Patrycja Logopeda
19 Mejer Renata Biblioteka, EEG Biofeedback
20 Milewska Anna Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Logopeda
21 Minkowska Joanna Historia, Historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie, Biblioteka
22 Paszowska Bogusława Edukacja wczesnoszkolna, Edukacja dla bezpieczeństwa
23 Podhajecka Magdalena J. niemiecki, Terapia pedagogiczna
24 Princ-Kruczek Krzysztofia Język polski
25 Samorajczyk Joanna Nauczyciel wspomagający, Resocjalizacja
26 Soitz Joanna Edukacja wczesnoszkolna, Oligofrenopedagog
27 Stanek Monika J. angielski, J. polski
28 Toruńczak Katarzyna Matematyka, Informatyka, Zajęcia rozwijające – logiczne myślenie i nauki ścisłe