Nauczyciele

Barbarewicz Dorota

świetlica


Bizewska Joanna

historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka, doradztwo zawodowe


Chojnacka Anna

świetlica, oligofrenopedagog


Czarnowski Marek

język kaszubki, historia i kultura Kaszub, muzyka, plastyka


Dawidowska Celina

pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, biofeedback, oligofrenopedagog, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne


Deyk Monika

matematyka


Felska-Barczyk Kamila

chemia, fizyka


Formella Marlena 

psycholog szkolny


Gałka Grażyna 

religia


Gomułka Agnieszka

wychowanie fizyczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, biologia, przyroda


Groenwald Lidia

edukacja wczesnoszkolna


Grubba-Włodarska Bożena

biologia, geografia, przyroda, technika


Gurzęda Magdalena

język niemiecki, terapia pedagogiczna


Hajkowicz Agnieszka

pedagog specjalny, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog


Halczak-Lewandowska Monika

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, logopedia, język angielski


Janke Anna 

matematyka


Juzala Zuzanna

wychowanie do życia w rodzinie


Kaszuba Agnieszka

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog


Kiper Emilia

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, resocjalizacja


Kowalik Danuta

biblioteka


Lewandowska Renata

matematyka


Makowska Romualda

świetlica


Matukiewicz Magdalena

język niemiecki


Mejer Renata

język polski, historia


Mielke Manuela

wychowanie przedszkolne


 Murszewska Magdalena

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog


Myczkowska Magdalena 

logopeda


Naczk Agnieszka 

język angielski, biblioteka


Nosewicz Marcin

wychowanie fizyczne


Orzechowska Katarzyna

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne


Paczyńska Iwona

język angielski


Paszowska Bogusława

edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa


Polaszek Magdalena

nauczanie wczesnoszkolne


Ronowicz Sylwia

doradztwo zawodowe


Samorajczyk Joanna

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, resocjalizacja, wychowanie fizyczne


Smardzewska Marta

wychowanie przedszkolne


Soitz Joanna

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog


Stanek Monika

język polski, język angielski


Stępniewska Irena

informatyk, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający


Suwała Monika

psycholog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie


Swakowska Dominika

świetlica, gimnastyka korekcyjna


Szulc-Przybył Marta

język polski


Wądołowska Magdalena

wychowanie przedszkolne


Zorn Agata

historia, wiedza o społeczeństwie