Nauczyciele

1 Barbarewicz Dorota świetlica  nieobecna
2 Bizewska Joanna historia, wiedza o społecz., biblioteka, doradztwo zawodowe  nieobecna
3 Chojnacka Anna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
4 Czarnowski Marek język kaszubski, historia i kultura Kaszub, muzyka, plastyka
5 Dawidowska Celina pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
6 Dumańska Anna wychowanie przedszkolne, j. angielski nieobecna
7 Deyk Monika matematyka
8 Fąferek Magdalena edukacja wczesnoszkolna
9 Felska-Barczyk Kamila chemia
10 Gomułka Agnieszka wychowanie fizyczne, pedagogika opiekuńcza i wychowawcza, biologia, przyroda
11 Groenwald Lidia edukacja wczesnoszkolna nieobecna
12 Grubba-Włodarska Bożena biologia, geografia, przyroda, technika
13 Gurzęda Magdalena język niemiecki, terapia pedagogiczna nieobecna
14 Hajkowicz Agnieszka oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna
15 Halczak-Lewandowska Monika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, logopedia, j .angielski
16 Jaworska Karolina wychowanie przedszkolne
17 Jurga Łukasz wychowanie fizyczne
18 Kaszuba Agnieszka nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
19 Kiper Emilia nauczyciel wspomagający, resocjalizacja, oligofrenopedagog
20 Lewandowska Renata matematyka nieobecna
21 Lubecka Justyna wychowanie fizyczne nieobecna
22 Makowska Romualda świetlica
23 Mejer Renata język polski, historia, biblioteka
24 Milewska Anna oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, neurologopeda
25 Milewska-Kosidło Aneta oligofrenopedagog, EEG Biofeedback
26 Okoń Klaudia edukacja wczesnoszkolna
27 Orzechowska Katarzyna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne
28 Paczyńska Iwona język angielski
29 Paszowska Bogusława edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
30 Pleskot Adam religia
31 Ronowicz Sylwia doradztwo zawodowe
32 Samorajczyk Joanna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, resocjalizacja, wychowanie fizyczne
33 Sępioł Jolanta fizyka
34 Soitz Joanna edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
35 Stanek Monika język angielski, język polski
36 Stępniewska Irena informatyk, nauczyciel wspomagający
37 Stępniewska Joanna język niemiecki
38 Suwała Monika psycholog szkolny, WDŻwR
39 Swakowska Dominika świetlica, wychowanie fizyczne
40 Szulc Marta język polski
41 Warmijak Mateusz religia
42 Zorn Agata wiedza o społeczeństwie