Oddziały przedszkolne

W roku szkolnym 2022/2023 utworzono drugi oddział przedszkolny dla dzieci 4/5 letnich. Oddział jest 10 – godzinny i liczy 25 dzieci. Wychowawczyniami są: Pani Marta Smardzewska oraz Pani Magdalena Wądołowska. Dodatkowym wsparciem jest pomoc nauczyciela Pani Wioletta Michels.

Wychowawcą grupy dzieci 6 – letnich jest Pani Manuela Mielke przy wsparciu Pani Moniki Halczak – Lewandowskiej (wychowanie przedszkolne). Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzą także: język angielski – Pani Iwona Paczyńska, religię – Pani Grażyna Gałka oraz rytmikę – Pan Marek Krawczyk.

Plan 4/5 – latków

PONIEDZIAŁEK 7.00 – 17.00 9:40 – 10:00 religia
WTOREK 7.00 – 17.00
ŚRODA 7.00 – 17.00 9:45 – 10:05 język angielski10:40 – 11:00 religia
CZWARTEK 7.00 – 17.00
PIĄTEK 7.00 – 17.00 9:45 – 10:05 język angielski

Plan 6 – latków

PONIEDZIAŁEK 7:00 – 12:30 12:00 – 12:30 religia
WTOREK  7:00 – 12:00 11:30 – 12:00 język angielski
ŚRODA 7:00 – 12:00 8:30 – 9:00 religia
CZWARTEK 7:30 – 12:30 7:00 – 8:30 wychowanie przedszkolne8:30 – 9:00 język angielski
PIĄTEK 7:00 – 12:00

Terminy planowanych spotkań z rodzicami:

4/5 latków

L.p. Tematyka spotkań Data
1. Spotkanie organizacyjne(w sali przedszkolnej) 12.09.2022 r.
2. Obserwacja wstępna, konsultacje indywidualne(spotkanie w sali przedszkolnej) 29.11.2022 r.
3. Omówienie postępów dzieci i spraw organizacyjnych(konsultacje) 28.02.2023 r.
4. Obserwacja końcowa, omówienie postępów dzieci i konsultacje indywidualne(w sali przedszkolnej) 10.05.2023 r.

6 – latków

Lp. Tematyka Data
1. Spotkanie organizacyjne(spotkanie w klasie) 12.09.2022 r.
2. Diagnoza wstępna, konsultacje indywidualne(spotkanie w klasie) 30.11.2022 r.
3. Sprawy organizacyjne i postępy dzieci w rozwoju i przygotowaniu do szkoły(konsultacje) 28.02.2023 r.
4. Diagnoza gotowości szkolnej uczniów, konsultacje indywidualne(spotkanie w klasie) 27.04.2023 r.

Ramowy plan dnia grupy „0a”

 

 

Ramowy plan dnia grupy „0b”

 

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

8:00 – 8:25 Wspólne przywitanie,  przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

8:25 – 8:50 Śniadanie.

8:50 – 9:30 – Zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej.

9:30 – 10:00 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

10:00 – 10:30 Wspólna aktywność z nauczycielem – zabawy w kole, zabawy logopedyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

10:30 – 11:00 Pobyt na świeżym powietrzu, spacer po okolicy, zabawa na placu zabaw.

11:00 – 11:30 Ćwiczenia z książką, wykonywanie kart pracy.

11:30 – 12:00 Obiad.

12:00 – 12:25 Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie muzyki.

12:25 – 13:00 Zabawy przy stoliku, praca indywidualna z dzieckiem.

13:00 – 13:40 Wspólna aktywność z nauczycielem – zabawy w kole, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

13:30 – 14:00 Podwieczorek.

14:00 – 15:00 Wspólna aktywność z nauczycielem – granie w gry planszowe, czytanie bajek, układanie puzzli.

15:00 – 16:30 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy wspólne z nauczycielem.

 

 

 

 

 

• Jeśli sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 ulegnie zmianie to formy spotkań dostosujemy do danej sytuacji jako konsultacje (online, kontakt telefoniczny, e-dziennik) lub spotkania indywidualne.

 

Może i to Cię zainteresuje...