Przedmiotowe zasady oceniana

PZO z edukacji wczesnoszkolnej klasa I, II i III- PZO- klasy I-III

PZO z języka angielskiego klasy I-III – PZO I-III- język angielski

PZO z języka kaszubskiego klasy I-III- PZO j. kaszubski

PZO z języka angielskiego klasy IV-VIII- PZO- język angielski

PZO z języka polskiego kl. IV-VIII –  PZO- język polski

PZO z historii klasy IV-VIII – PZO- historia

PZO z wiedzy o społeczeństwie klasa VIII –PZO- wiedza o społeczeństwie

PZO z matematyki klasy IV-VIII – PZO- matematyka

PZO z przyrody dla klas IV i VI-  PZO- przyroda

PZO z biologii dla klasy V,VII,VII – PZO- biologia

PZO z muzyki dla klas IV-VII –PZO muzyka

PZO z plastyki dla klas IV-VII – PZO plastyka

PZO z techniki dla klas IV-V i zajęć technicznych dla klasy VI- PZO- technika i zajęcia techniczne

PZO z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII-PZO – wychowanie fizyczne

PZO z chemii dla klasy VII i VIII – PZO- chemia

PZO z geografii dla klasy V, VII i VIII – PZO- geografia

PZO z fizyki dla klasy VII i VIII – PZO – fizyka

PZO z języka niemieckiego dla klasy VII i VIII – PZO- j. niemiecki

PZO z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy VIII- PZO- edukacja dla bezpieczeństwa

PZO z informatyki dla kl. IV,V,VII,VIII i z. komputerowych dla kl. VI – PZO – informatyka i z. komputerowe

PZO z języka kaszubskiego kl.IV-VIII – PZO j. kaszubski