Przedmiotowe systemy oceniana

PSO z edukacji wczesnoszkolnej klasa I, II i III- PSO- klasy I-III

PSO z języka angielskiego klasy I-III – PSO I-III- język angielski

PSO z języka kaszubskiego klasy I-III- PSO j. kaszubski

PSO z języka angielskiego klasy IV-VIII- PSO- język angielski

PSO z języka polskiego kl. IV-VIII –  PSO- język polski

PSO z historii klasy IV-VIII – PSO- historia

PSO z wiedzy o społeczeństwie klasa VIII –PSO- wiedza o społeczeństwie

PSO z matematyki klasy IV-VIII – PSO- matematyka

PSO z przyrody dla klas IV i VI-  PSO- przyroda

PSO z biologii dla klasy V,VII,VII – PSO- biologia

PSO z muzyki dla klas IV-VII –PSO muzyka

PSO z plastyki dla klas IV-VII – PSO plastyka

PSO z techniki dla klas IV-V i zajęć technicznych dla klasy VI- PSO- technika i zajęcia techniczne

PSO z wychowania fizycznego dla klas IV-VIII-PSO – wychowanie fizyczne

PSO z chemii dla klasy VII i VIII – PSO- chemia

PSO z geografii dla klasy V, VII i VIII – PSO- geografia

PSO z fizyki dla klasy VII i VIII – PSO – fizyka

PSO z języka niemieckiego dla klasy VII i VIII – PSO- j. niemiecki

PSO z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy VIII- PSO- edukacja dla bezpieczeństwa

PSO z informatyki dla kl. IV,V,VII,VIII i z. komputerowych dla kl. VI – PSO – informatyka i z. komputerowe

PSO z języka kaszubskiego kl.IV-VIII – PSO j. kaszubski