Rekrutacja

REKRUTACJA 2022/2023

Wywieszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej odbędzie się 10 czerwca 2022 r.

 

 

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej odbędzie się 6 czerwca 2022 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/2023, która odbędzie się w dniach 27 – 31 maja 2022r. Ponadto Dyrektor informuje, iż w roku szkolnym 2022/2023 otwiera się oddział 10 – godzinny dla dzieci 4 i 5 letnich.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 informuje, iż rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbędzie się w terminie  3 – 16 marca 2022 r. Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp5reda.pl

 

Postępowanie uzupełniające odbędzie się w dniach 27 – 31 maja 2022 r.

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

 

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATA Z OBWODU:

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATA SPOZA OBWODU:

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych odbędzie się 25.03.2022r.

 

Potwierdzenie woli proszę składać w terminie 25 – 31. 03. 2022r.