Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w szkole oraz do klasy pierwszej znajduje się na drzwiach głównych szkoły.

Potwierdzenie przez rodziców wyboru oddziału przedszkolnego w szkole w postaci elektronicznej na platformie PROSZĘ POTWIERDZIĆ DO 15 KWIETNIA 2024R. DO G. 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej DO POBRANIA- tutaj

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ PROSZĘ SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO 15 KWIETNIA 2024R. DO G. 15:00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 informuje, iż rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych odbędzie się w terminie  13 – 27 marca 2024 r.

TEGOROCZNA REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH BĘDZIE ELEKTRONICZNA!!!

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych-> do pobrania tutaj

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 13 marca  o godz. 8.00 i prowadzona będzie  za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.

Zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych do odwiedzenia strony internetowej: https://reda.formico.pl gdzie opublikowana zostanie oferta przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, zasady oraz harmonogram rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia wniosku znajdują się na stronie elektronicznego systemu rekrutacji. Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego dostępnego pod linkiem: Rekrutacja do przedszkola – Krok po kroku

Ważne daty

  • 6 marca od g. 8.00 do 12 marca do g. 12.00 – złożenie deklaracji o potwierdzeniu kontynuowania wychowania przedszkolnego (również w systemie)
  • 13 marca godz. 8.00 – rozpoczęcie rejestracji wniosków
  • 27 marca godz. 15.00 – zakończenie rejestracji wniosków
  • 11 kwietnia godz. 12.00 -podanie do publicznej wiadomości wyników kwalifikacji
  • od 11 kwietnia godz. 12.00– potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadzana jest za pomocą Kompleksowego Systemu Rekrutacji . Wykorzystanie elektronicznego systemu czyni proces rekrutacji efektywnym i przyjaznym dla użytkowników. Jego dostępność online (24/7) zapewnia kandydatom i ich rodzicom szybki, łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji. System udostępnia harmonogram z terminami naboru, informując jednocześnie o limitach miejsc w przedszkolach, do których można składać dokumenty. Rodzice korzystają z licznych ułatwień, takich jak stały dostęp do oferty rekrutacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wygodne wypełnienie wniosku online, elektroniczna rejestracja z możliwością śledzenia statusu wniosku oraz podpisanie go za pomocą profilu zaufanego. Dodatkowo system zapewnia mailowe powiadomienia o wynikach rekrutacji, umożliwia dostęp do wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej i oferuje wsparcie dla rekrutacji dzieci ze specjalnymi potrzebami.

 

Zarządzenie Burmistrza Redy w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OK.3.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 stycznia 2024r.

 

REKRUTACJA DO KLASY 1

Terminy rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OK.3.2024 Burmistrza Miasta Redy z dnia 26 stycznia 2024r.

Informacja o rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Wzór zgłoszenia dla kandydata z obwodu szkoły

Zarządzenie nr OK.6.2017 z dn. 01.03.2017 r

Zarządzenie nr OK.7.2022 z dn. 09.02.2022 r.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów spoza obwodu wraz z odpowiednią liczbą punktów.

Wzór wniosku do klas I w szkołach podstawowych

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o kształceniu się rodzeństwa w szkole

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w b.r. szkolnym do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Klauzula informacyjna

OBWÓD SP5