Szkolny zestaw programów

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2016/17

I.Klasa I

 

Przedmiot Numer Autor Nazwa
Nauczanie zintegrowane 01/I/16-17 M. Kędra Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla
I etapu kształcenia.
Język angielski 02/I/16-17 A. Wieczorek,

E. Skiba

Program nauczania języka angielskiego

dla klas I-III szkoły podstawowej

Religia 03/I/16-17   „W rodzinie dzieci Bożych”, program nauczania religii rzymskokatolickiej

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

I.Klasa II

 

Przedmiot Numer Autor Nazwa
Nauczanie zintegrowane 04/II/16-17 M. Kędra Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla
I etapu kształcenia.
Język angielski 05/II/16-17 A. Wieczorek,

E. Skiba

Program nauczania języka angielskiego

w klasach I-III SP

Religia 06/II/16-17   „W rodzinie dzieci Bożych”, program nauczania religii rzymskokatolickiej
Język kaszubski 07/II/16-17 T. Czerwińska, A. Pająk,

L. Sorn

Program do nauczania języka kaszubskiego
z elementami wiedzy  Kaszubach

„Z kaszësczim w szkôle”

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2016/17

III. Klasa III

 

Przedmiot Numer Autor Nazwa
Nauczanie zintegrowane 08/III/16-17

 

T. Janicka-Panek,

B. Bieleń,

H. Małkowska-Zegadło

Szkoła na miarę – program nauczania
I etapu – edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski

 

09/III/16-17 A. Wieczorek,

E. Skiba

Program nauczania języka angielskiego

w klasach I-III SP – nowa Podstawa Programowa

Religia

 

10/III/16-17   „W rodzinie dzieci Bożych”, program nauczania religii rzymskokatolickiej
Język kaszubski 11/III/16-17 T. Czerwińska, A. Pająk,

L. Sorn

Program do nauczania języka kaszubskiego
z elementami wiedzy  Kaszubach

„Z kaszësczim w szkôle”

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

  1. Klasa IV

 

Przedmiot Numer Autor Nazwa
Język polski

 

12/IV/16-17 A. Łuczak,

A. Murdzek

„Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.”
Historia
i społeczeństwo
13/IV/16-17 T.  Maćkowski „Wczoraj i dziś” – program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Język angielski 14/IV/16-17 M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego kurs kontynuacyjny dla klas IV – VI
Matematyka 15/IV/16-17 M. Karpiński,
M. Jucewicz, J. Lech
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
Przyroda 16/IV/16-17 J. Golanko Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej
Muzyka 17/IV/16-17 M. Gromek,
G. Klibach
Program nauczania ogólnego muzyki

 w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Plastyka 18/IV/16-17 J. Lukas,
K. Onak
Do dzieła! Program nauczania plastyki w szkole podstawowej
Zajęcia techniczne 19/IV/16-17 L. Łabędzki Jak to działa. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV – VI  szkoły podstawowej.
Zajęcia komputerowe 20/IV/16-17   „Lubię to”. Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej
Wychowanie fizyczne 21/IV/16-17 S. Żołyński Program nauczania wychowania fizycznego
dla II i III etapu edukacyjnego
Religia 22/IV/16-17   „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”, program nauczania religii rzymskokatolickiej

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2016/17

 

 

V. Klasa V

Przedmiot Numer Autor Nazwa
Język polski 23/V/16-17 A. Łuczak,

A. Murdzek

„Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.”
Historia i społeczeństwo 24/V/16-17 T.  Maćkowski „Wczoraj i dziś” – program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Język angielski 25/V/16-17 M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego kurs kontynuacyjny dla klas IV – VI
Matematyka 26/V/16-17 M. Karpiński,
M. Jucewicz, J. Lech
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
Przyroda 27/V/16-17 J. Golanko Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej
Muzyka 28/V/16-17 M. Gromek,
G. Klibach
Program nauczania ogólnego muzyki

 w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Plastyka

 

29/V/16-17 J. Lukas,
K. Onak
Do dzieła! Program nauczania plastyki w szkole podstawowej
Zajęcia techniczne 30/IV/16-17 L. Łabędzki Jak to działa. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV – VI  szkoły podstawowej.
Zajęcia komputerowe 31/V/16-17   „Lubię to”. Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej
Wychowanie fizyczne 32/V/16-17 S. Żołyński Program nauczania wychowania fizycznego
dla II i III etapu edukacyjnego
Religia 33/V/16-17   „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”, program nauczania religii rzymskokatolickiej
Wychowanie do życia w rodzinie 34/V/16-17 T. Król, K. Maśnik,
G. Węglarczyk
Wędrując ku dorosłości – program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej
Język kaszubski 35/V/16-17 T. Czerwińska,
A. Pająk, L. Sorn
Program do nauczania języka kaszubskiego
z elementami wiedzy  Kaszubach

„Z kaszëbsczim w szkôle”

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2016/17

VI. Klasa VI

 

Przedmiot Numer Autor Nazwa
Język polski 36/VI/16-17 A. Łuczak,

A. Murdzek

„Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.”
Historia i społeczeństwo 37/VI/16-17 T.  Maćkowski „Wczoraj i dziś” – program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
Język angielski 38/VI/16-17 M. Kębłowska Program nauczania języka angielskiego kurs kontynuacyjny dla klas IV – VI
Matematyka

 

39/VI/16-17

 

M. Karpiński,
M. Jucewicz, J. Lech
Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
Przyroda 40/VI/16-17 J. Golanko Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej
Muzyka 41/V/16-17 M. Gromek,
G. Klibach
Program nauczania ogólnego muzyki

 w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Plastyka

 

42/V/16-17 J. Lukas,
K. Onak
Do dzieła! Program nauczania plastyki w szkole podstawowej
Technika 43/VI/16-17 L. Łabędzki Jak to działa. Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV – VI  szkoły podstawowej.
Informatyka 44/VI/16-17   „Lubię to”. Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej
Wychowanie fizyczne 45/VI/16-17 S. Żołyński Program nauczania wychowania fizycznego
dla II i III etapu edukacyjnego
Religia 46/VI/16-17   „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”, program nauczania religii rzymskokatolickiej
Wychowanie do życia w rodzinie 47/VI/16-17 T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk Wędrując ku dorosłości – program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej