Świetlica

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.40 do 17.00

Opieką świetlicową objęci są wszyscy uczniowie, których rodzice pracują oraz te dzieci, które oczekują  na zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań. Od początku września 2019 roku zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzą nauczyciele Romualda Makowska i Dorota Barbarewicz, wg poniższego grafiku:

Nauczyciel poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Romualda Makowska
11.50 – 17.00 6.40 – 11.50 6.40 – 11.50 11.50 – 17.00 6.40 – 11.50
Dorota Barbarewicz 6.40 – 11.50 11.50 – 17.00 11.50 – 17.00 6.40 – 11.50 11.50 – 17.00

Nauczyciele świetlicy realizują program pracy zgodnie z tematyką tygodniową dostosowując ją do aktualnych potrzeb oraz możliwości dzieci biorących udział w zajęciach. Podczas zajęć świetlicowych nauczyciele rozwijają zainteresowania uczniów, podkreślają wartość zgodnej współpracy, zachęcają do wytrwałości i konsekwencji w działaniu, motywują do podejmowania różnych, nawet początkowo trudnych zadań. Nauka nowych gier, zabaw, technik plastycznych wzmacnia poczucie własnej wartości u dzieci. Wspólne odrabianie zadań domowych, pomaga uczniom nadrobić zaległości szkolne. Wychowawcy świetlicy: propagują czytelnictwo, uczą poszanowania książek, zapoznają dzieci z zasadami dobrego wychowania i na co dzień egzekwują ich przestrzegania, kształtują wrażliwość na potrzeby innych, wdrażają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w różnych sytuacjach życiowych.

Ramowy plan dnia w świetlicy:

6.40 – 7.30 Zbieranie się dzieci, czytanie czasopism dziecięcych, lektury własnej. Przygotowanie do lekcji.

7.30 – 9.30 Zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe. Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej lub na placu zabaw.

9.30 – 10.15 Zajęcia dydaktyczne wg planu pracy.

10.15 – 11.10 Zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne czytelnicze. Prace indywidualne i zespołowe w grupach i zespołach zadaniowych.

11.10 – 12.20 Zajęcia porządkowe, przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.20 – 13.00 Zajęcia relaksacyjne, wyciszające.

13.00 – 13.45 Zajęcia dydaktyczne wg planu pracy.

13.45 – 17.00 Odrabianie zadań domowych, zabawy w kącikach zainteresowań, gry planszowe. Zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb dzieci. Zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Zajęcia cykliczne:

– zajęcia umuzykalniające codziennie, co tydzień nauka nowej piosenki

– zajęcia czytelnicze codziennie – głośne czytanie bajek i baśni

– programowanie z Ozobotami – wtorki

 

Za nami już prawie wrzesień, czyli pierwszy miesiąc szkoły po wakacjach!

Czas na świetlicy spędzamy różnorodnie np.: czytając baśnie, śpiewając piosenki. A najbardziej uwielbiamy robić prace plastyczne i manualne. W tym roku szkolnym dzieci wykonały piękne rysunki mówiące o minionych wakacjach. Kolejnym zadaniem było wykonanie projektu znaczka odblaskowego, który tak naprawdę może stać się piękną zakładką do książki. Przypomnieliśmy sobie także znaki drogowe, które stoją na drodze do naszej szkoły. Parę dni temu dzieci poznały sztukę składania papieru – origami i wykonały liski oraz inne zwierzęta, kwiatki itp. Natomiast najważniejszą umiejętnością, jaką dzieci uwielbiają to praca grupowa! Zajęcia w grupie mobilizują wszystkich do działania, każdy ma swoje zadanie do wykonania, a efekty końcowe są przepiękne np.: wykonanie przez dzieci obrazu jelonka, inspiracją była książka na temat leśnych zwierząt. Efekt tej pracy będzie można podziwiać na świetlicowej tablicy ? !

 

Poniżej prezentujemy linki do wpisów, w których prezentowaliśmy inicjatywy i wydarzenia podejmowane w naszej świetlicy szkolnej: