Historia

HISTORIA SZKOŁY

1979 r. – pierwsze starania o szkołę

Pan Józef Kreft, mieszkaniec Rekowa Dolnego ofiarował wówczas ziemię
pod ten obiekt. Niestety z przyczyn finansowych pomysł budowy szkoły
nie został zrealizowany.

1990 r.- zawiązanie się Społecznego Komitetu Budowy Szkoły

Przewodniczący – A. Gierzyński

Zarząd- L. Pachura, F. Zieliński, J. Wiśniewska – Fijałkowska, A. Hebel, E. Szykowski
P. Szachogłuchowicz

• Rozpoczęła się akcja gromadzenia funduszy poprzez comiesięczne wpłaty mieszkańców wsi, mecze piłki nożnej, festyny, sprzedaż cegiełek na rzecz budowy szkoły.
• Z funduszy społecznych zakupiono projekt szkoły.
• Plac pod obiekt został darowany przez Nadleśnictwo Wejherowo.
• Prace budowlane zlecono Przedsiębiorstwu Energetyczno- Budowlanemu „ Volfram” z Władysławowa.

I – V 1991 r. – opracowanie projektu szkoły

• Zleceniodawca i inwestor – Społeczny Komitet Budowy Szkoły.
• Autorzy opracowania – Pracownia PP-1: mgr inż. arch. W. Jaroszewski,
mgr inż. K. Juchniewicz, mgr inż. B. Deruga, mgr inż. T. Żywicki, mgr inż. M. Lisiński.; kierownik pracowni – B. Zymon.

VI 1992 r. – rozpoczęcie budowy szkoły

Z powodu braku funduszy zostaje realizowana tylko I część projektu szkoły : 6 sal lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne i sanitarne.

1 IX 1993r. – otwarcie Szkoły Podstawowej w Rekowie Dolnym

Dyrektor szkoły – mgr Łucja Wandtke

I 1998r. – zmiana granic terytorialnych miasta Redy

• Rekowo Dolne staje się dzielnicą Redy.
• Szkoła Podstawowa w Rekowie Dolnym przyjmuje nazwę: Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie

20 VI 2002r.- pożegnanie dyrektor mgr Łucji Wandtke

Pani Łucja Wandtke po 30 latach pracy zawodowej, w tym 9 latach na stanowisku dyrektora szkoły przechodzi na emeryturę.

01 IX 2002r.- powitanie nowej pani dyrektor

Dyrektor szkoły – mgr Ewa Uberman

06 XII 2002r.- podpisanie porozumienia o współpracy regionalnej między Gminą Reda a Gminą Puck

Porozumienie w obecności wójta gminy Puck i burmistrza Miasta Reda podpisują – p. J. Kamionka z Redy i p. J. Roszman, przedstawiciel Ziemi Puckiej.

16 V 2003r. – nadanie imienia szkole

Obchody 10-lecia szkoły. Nadanie szkole imienia J. Drzeżdżona – pisarza kaszubskiego, mieszkańca Ziemi Puckiej. Aktualna nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa
im. J. Drzeżdżona nr 5
w Redzie

1 IX 2004r.- inauguracja roku szkolnego z nauczaniem języka kaszubskiego

Od tego dnia chętne dzieci uczą się języka kaszubskiego.