Pakiet edukacyjny – wychowanie przedszkolne

Pakiet edukacyjny dla dzieci z oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie w roku szkolnym 2018/2019

Tytuł

Wydawnictwo

Pakiet do rocznego przygotowania przedszkolnego

„Dzieciaki w akcji”

Wydawnictwo
Nowa Era

Podręcznik do religii dla klas zerowych

„Kocham dobrego Boga”

Dariusz Kurpiński, Elżbieta Osewska, Jerzy Snopek, ks. Józef Stala

Wydawnictwo Jedność