Dyrektor

Anna Milewska

Dyrektor Szkoły

przyjmuje w godzinach pracy szkoły


Renata Mejer

Zastępca Dyrektora Szkoły

nieobecna


Jolanta Trzosek

p.o. Zastępcy Dyrektora Szkoły