Dyrektor

Halczak-Lewandowska Monika

Dyrektor szkoły


 

Gomułka Agnieszka

Wicedyrektor szkoły