Rada Rodziców

Iwona Bigott

Przewodnicząca Rady Rodziców

Zbigniew Żmudowski

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

                                         Justyna Leszczyńska

Skarbnik Rady Rodziców

Monika Kaczmarek

Sekretarz Rady Rodziców

e-mail RR: komitet.sp5@wp.pl