Rada Rodziców

Agata Bizewska

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Agnieszka Kozłowska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

 

Justyna Leszczyńska

Skarbnik Rady Rodziców

 

Celina Ryszewska

Protokolant Rady Rodziców

e-mail RR: komitet.sp5@wp.pl