Rada Rodziców

Maria Kiedrowska

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Agnieszka Lewkowicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

 

Justyna Leszczyńska

Skarbnik Rady Rodziców

 

Magdalena Wojewska

Sekretarz Rady Rodziców

 

e-mail RR: rada.rodzicow@sp5reda.pl