Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Tematyka IV-VIII I-III
1 Wybór rady rodziców, organizacja roku szkolnego, zapoznanie z przedmiotowymi systemami oceniania oraz wymaganiami na poszczególne oceny 12.09.2018 13.09.2018
2 Informacja o bieżących postępach w nauce i zachowaniu – konsultacje. 24.10.2018

godz.17.00-18.30

25.10.2018

godz.17.00-18.30

3 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych; informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu – zebrania. 12.12.2018
godz.17.00
13.12.2018

godz.17.00

4 Podanie rodzicom ocen śródrocznych. 30.01.2019 31.01.2019
5 Informacja o bieżących postępach w nauce i zachowaniu – zebrania. 13.03.2018 14.03.2018
6 Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych; informacje o bieżących postępach w nauce i zachowaniu – zebrania. 08.05.2018

godz.17.00

09.05.2018

godz.17.00

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

Terminy zebrań z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego w zakładce Zerówka.