Kalendarz imprez szkolnych 2018/2019

Lp. Data Temat Odpowiedzialni
1 03.09.18 r. Inauguracja nowego roku szkolnego Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy
2 05.10.18 r. Ślubowanie klasy I Wychowawcy klas I , M. Czarnowski SU
3 12.10.18 r. Dzień Edukacji Narodowej K. Princ-Kruczek, B. Paszowska
4 09.11.18 r. Narodowe Święto Niepodległości M. Stanek kl. IV-VIII, L. Groenwald kl. I-III
5 27.11.18r. Międzyszkolny Konkurs Języka i Kultury Kaszubskiej Dyrektor, wicedyrektor, M. Czarnowski, J. Minkowska,
6 19-23.11.18 r. Andrzejki – kl. I – III Wychowawcy
7 22.11.18 r. Dyskoteka Andrzejkowa- kl. IV -VIII B. Grubba-Włodarska, R. Lewandowska
8 06.12.18 r. Mikołajki Wychowawcy, RR
9 15.12.18 r. sob. Wigilia dla Seniora Dyrektor, wicedyrektor ks. KJuszko, M. Stanek, M. Czarnowski, L. Groenwald, J. Soitz
10 22.12.18 r. Wigilia szkolna Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy, ks. K. Juszko
11 23-31.12.18 r. Zimowa przerwa świąteczna
12 22.01.19 r. Dzień Babci i Dziadka Wychowawcy klas 0-III
13 24.01.19 r. Zabawa karnawałowa klas 0-III Wychowawcy 0-III, RR
14 25.01.19 r. Zabawa karnawałowa klas IV-VII K. Toruńczak, K. Princ-Kruczek
15 11.02-24.02.19r. Ferie zimowe
16 21.03.19 r. Pierwszy Dzień Wiosny Wychowawcy klas
17 18.04.19 r. Dzień Promocji Talentów M. Czarnowski, B. Paszowska SU,
18 18.04-23.04.19r. Wiosenna przerwa świąteczna
19 27.04.19 r. Święto Konstytucji 3-go Maja, Święto flagi, rocznica wstąpienia Polski do UE J. Minkowska, R. Makowska
20 18.05.19 r. Dzień Patrona, Kaszubski Festyn Rodzinny Dyrektor, wicedyrektor, RR, M. Stanek, B. Grubba- Włodarska, , Ł. Jurga, wszyscy pozostali nauczyciele
21 27.05.19 r. Dzień Matki i Ojca Wychowawcy klas 0-III
22 06.06.18 śr. Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka klasy IV-VIII A Januszewska, M. Stanek
23 16 – 18.06.18 Udział w obchodach Dni Redy Dyrektor, wicedyrektor M. Czarnowski, pedagog
24 21.06.18 pt. Zakończenie roku szkolnego Dyrektor, wicedyrektor, pedagog, wychowawcy, SU