Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i konsultacje w szkole

Od poniedziałku 25 maja 2020 roku nasza szkoła, podobnie jak inne szkoły w kraju, stopniowo przystępuje do organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas młodszych oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych. Rozpoczęcie konsultacji dla uczniów klas 4-7 planujemy od poniedziałku 1 czerwca 2020 roku.

W dalszym ciągu kontynuowane będą zajęcia lekcyjne w trybie zdalnego nauczania z wykorzystaniem platform edukacyjnych wprowadzonych w szkole od 25 marca 2020 roku.

Może i to Cię zainteresuje...