Projekt edukacyjny „Shakespeare for Everyone”

7 czerwca 2019 roku klasa VIII uwieńczyła realizację projektu edukacyjnego „Shakespeare for Everyone” prezentacją efektów swojej pracy mającej na celu przybliżenie uczniom klasy IV A oraz klasy VII życia i twórczości wybitnego angielskiego pisarza Williama Shakespeare’a oraz jego komedii „As you like it” („Jak wam się podoba”). Uczniowie starali się dopasować prezentowane treści do poziomu znajomości języka angielskiego swoich kolegów i koleżanek z młodszych klas. Na początku, Paulina Czapp zaznajomiła publiczność z życiem i twórczością angielskiego poety i dramaturga, następnie Kamil Kreft oraz Szymon Popławski przedstawili swoją prezentację na temat dzieła Williama Shakespeare’a pt. „As you like it”. Finalnym etapem pokazu była odegrana scenka ze wspomnianej komedii przez Natalię Dziedzic, Karolinę Kobiella oraz Jakuba Jalowskiego. Publiczność przyjęła całe wystąpienie klasy VIII gromkimi brawami. Pomysłodawcą oraz koordynatorem realizacji projektu edukacyjnego „Shakespeare for Everyone” była Alicja Januszewska.

Zdjęcia dostępne są tutaj

Może i to Cię zainteresuje...