Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie. Uroczystość podzielona była na dwie tury. O godzinie 8.00 w szkole zgromadziły się dzieci rozpoczynające zajęcia w klasach: zerowej, dwóch pierwszych, drugiej i trzeciej. O godzinie 10.00 w szkole spotkali się uczniowie klas starszych: dwóch klas czwartych, dwóch klas piątych, szóstej, siódmej i ósmej. O godzinie 9.00 w parafialnym kościele sprawowana była Msza święta w intencji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Podczas szkolnych uroczystości Pani Dyrektor Anna Milewska przywitała przybyłych gości: Burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego, Zastępcę Burmistrza Teresę Kanię, Sekretarza Miasta Redy Hannę Janiak, Radnego Leszka Hebla, księdza Proboszcza Fabiana Tokarskiego, rodziców i uczniów, w szczególności tych rozpoczynających swoją naukę w naszej szkole. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom, którzy zakończyli pracę w szkole, za włożony trud i zaangażowanie w rozwój uczniów i szkoły. Następnie przedstawiła nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole i wychowawców poszczególnych klas. Pani Dyrektor podziękowała także Miastu Redzie za przyznane środki finansowe, dzięki którym podczas szkolnych wakacji: wyremontowano małą salkę lekcyjną i pokój nauczycielski,  zakupiono i zamontowano kolejnych 56 indywidualnych szafek ubraniowych dla uczniów, odnowiono dwie sale lekcyjne i część korytarza, zakupiono nowe ławki i krzesełka do trzech sal lekcyjnych. Słowa podziękowania skierowane zostały także do pracowników obsługi – za olbrzymi wkład pracy podczas szkolnych wakacji w przeprowadzenie wielu drobnych prac remontowych i porządkowych. Dzięki pracy w okresie wakacji, dzisiaj szkolny korytarz i część sal lekcyjnych prezentuje się czysto i przyjaźnie. Pani Dyrektor na zakończenie poinformowała rodziców o podjętych staraniach mających na celu zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych w dwóch salach zlokalizowanych na pietrze przy szkolnej sali gimnastycznej. Na zakończenie poinformowała o bieżących sprawach organizacyjnych oraz złożyła wszystkim uczestnikom życzenia na nowy rok szkolny. Pan Burmistrz Krzysztof Krzemiński poinformował o przeprowadzeniu w okresie szkolnych wakacji przebudowy dwóch przejść dla pieszych w pobliżu szkoły, modernizacji i budowie nowych chodników, dzięki którym bezpieczniejsza jest już droga naszych uczniów do szkoły. Zastępca Burmistrza Teresa Kania przekazała szkole koncepcję planu rozbudowy szkoły o: cztery nowe sale lekcyjne z zapleczami, jedną salę do nauki języków obcych, jedną salę dla oddziałów przedszkolnych, pomieszczenie biblioteki, pomieszczenie świetlicy pełniącej także funkcję stołówki z zapleczem cateringowym, pokój nauczycielski, pomieszczenia sanitarne i administracyjne. Rozbudowa wiązać się będzie z częściową rozbiórką starego skrzydła i zlokalizowanymi w tej części pomieszczeniami pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i pomieszczenia dyrektora.  Następnie dzieci wraz z nauczycielami udały się do klas a rodzice mieli okazje obejrzeć stan szkoły i zrealizowane w okresie wakacyjnym prace.

Podsumowując pierwszy dzień nowego roku szkolnego informujemy, że wg stanu na dzień 3 września naukę w naszej szkole rozpoczęło 207 dzieci w dwunastu oddziałach klas 0 – 8, w tym 24 dzieci w oddziale przedszkolnym. W szkole pracuje obecnie dwudziestu siedmiu nauczycieli, siedmiu pracowników administracji i obsługi. Zajęcia szkolne w klasach 1- 8 realizowane są w siedmiu salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i jednej małej salce lekcyjnej zaadoptowanej tymczasowo z pokoju nauczycielskiego. Świetlica szkolna mieści się w sali nr 4 i pracuje w godzinach od 6.40 do 17.00. Lekcje w klasach 1-8 odbywają się w godzinach od 7.30 do 16.40, dzieci w zerówce uczą się od godziny 7.00 do 17.00. W tym roku szkoła otwiera świetlicę dwadzieścia minut szybciej, a zajęcia lekcyjne rozpoczynają się pół godziny wcześniej niż w roku ubiegłym, co wiąże się z większą liczbą dzieci i oddziałów szkolnych. Szkoła nasza przygotowuje się do obiecanej rozbudowy, która z pewnością umożliwi bardziej komfortowe zaplanowanie zajęć szkolnych i prowadzenie zajęć w pracowniach szkolnych.

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy udanego roku szkolnego 2018/2019.

Plan zajęć szkolnych w klasach 1-8 dostępny jest w zakładce Plan Lekcji, zaś plan zajęć w oddziale przedszkolnym publikujemy w zakładce Zerówka.

Zobacz zdjęcia.

Zdjęcia opublikowane na stronie Miasta Redy dostępne są także tutaj.

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.