Zerówka

W roku szkolnym 2019/2020 klasa zerowa liczy jedenastu uczniów. Wychowawcą klasy jest Pani Anna Dumańska. W planie lekcji  oprócz dwudziestu pięciu godzin wychowania przedszkolnego uwzględnione są także dwie półgodzinne lekcje religii, które prowadzi ksiądz Adam Pleskot. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali nr 2.

View Fullscreen

 

 

Informacje z roku szkolnego 2018/2019

Terminy planowanych spotkań z rodzicami w oddziale przedszkolnym:

Lp. Tematyka Data
1 Spotkanie organizacyjne 13.09.2018
2 Diagnoza wstępna 30.10.2018 środa

godz. 18.00

3 Organizacja Wigilii 5.12.2018 środa
4 Sprawy organizacyjne i postępy dzieci w rozwoju i przygotowaniu do szkoły 06.02.2019 środa
5 Diagnoza gotowości szkolnej dzieci

24.04.2019 środa

6 Sprawy organizacyjne zakończenia roku szkolnego 05.06.2019 środa

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy wpisy, w których opisywaliśmy wydarzenia z życia naszej ZERÓWKI: