Zerówka

W roku szkolnym 2021/2022 oddział przedszkolny liczy 22 dzieci. Wychowawcą grupy jest Pani Karolina Jaworska, która prowadzi większość zajęć wychowania przedszkolnego. Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzą także odpowiednio: wychowanie przedszkolne i język angielski – Pani Monika Halczak – Lewandowska oraz religię – ksiądz Adam Pleskot.

View Fullscreen

W tym roku oddział składa się z dzieci 6, 5 i 4 letnich. Większość zespołu to 6-latki, które w ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

 

 

 

Informacje z roku szkolnego 2020/2021

Terminy planowanych spotkań z rodzicami w oddziale przedszkolnym:

Lp. Tematyka Data
1 Spotkanie organizacyjne 07.09.2020
2 Diagnoza wstępna 05.11.2020
3 Organizacja Wigilii  10.12.2020
4 Sprawy organizacyjne i postępy dzieci w rozwoju i przygotowaniu do szkoły  25.02.2021
5 Diagnoza gotowości szkolnej dzieci  29.04.2021
6 Sprawy organizacyjne zakończenia roku szkolnego 10.06.2021

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy wpisy, w których opisywaliśmy wydarzenia z życia naszej ZERÓWKI: