Zerówka

W roku szkolnym 2019/2020 klasa zerowa liczy jedenastu uczniów. Wychowawcą klasy jest Pani Anna Dumańska. W planie lekcji  oprócz dwudziestu pięciu godzin wychowania przedszkolnego uwzględnione są także dwie półgodzinne lekcje religii, które prowadzi ksiądz Adam Pleskot. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali nr 2.

View Fullscreen

 

 

Informacje z roku szkolnego 2019/2020

Terminy planowanych spotkań z rodzicami w oddziale przedszkolnym:

Lp. Tematyka Data
1 Spotkanie organizacyjne 05.09.2019
2 Diagnoza wstępna

07.11.2019

3 Organizacja Wigilii 12.12.2019
4 Sprawy organizacyjne i postępy dzieci w rozwoju i przygotowaniu do szkoły 18.02.2020
5 Diagnoza gotowości szkolnej dzieci

28.04.2020

6 Sprawy organizacyjne zakończenia roku szkolnego 09.06.2020

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy wpisy, w których opisywaliśmy wydarzenia z życia naszej ZERÓWKI: