Lekcja multimedialna z Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Bóg się rodzi moc truchleje… Boże Narodzenie w obozach jenieckich

Nasza szkoła skorzystała z oferty edukacyjnej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu dla szkół podstawowych i w ramach lekcji historii Pani Renata Mejer zorganizowała bezpłatne lekcje muzealne, prowadzone przez pracowników muzeum oraz osoby współpracujące z placówką. Zajęcia  „Bóg się rodzi moc truchleje…Boże Narodzenie w obozach jenieckich”  odbyły się w szkole
w dniach 15-16 grudnia. Nauczyciel połączył się zdalnie z wykładowcami, którzy przeprowadzili prelekcję i zaprezentowali ciekawe prezentacje związane z obozami jenieckimi. Materiały dotyczyły losów polskich żołnierzy w niemieckim
 i radzieckim systemie jenieckim w czasie II wojny światowej. Podstawowymi metodami dydaktycznymi lekcji muzealnych
w klasach ósmych, siódmej i szóstej był wykład, pogadanka i dyskusja. Zajęcia urozmaicone zostały projekcją filmu, nagraniami audio
 i prezentacją multimedialną. Był to specyficzna lekcja historii na temat świąt Bożego Narodzenia spędzanych w tragicznych warunkach i o tym powinno pamiętać młode pokolenie. Zaprezentowano między innymi kartki świąteczne samodzielne przygotowane przez jeńców oraz choinkę udekorowaną skromnie, ale dającą namiastkę atmosfery świątecznej z dala od rodzin. Słusznie jako motto muzeum zamieszczono słowa Józefa Piłsudskiego: „ Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Autor: Renata Mejer

 

Może i to Cię zainteresuje...