Informacje o rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego

Ze względu na wprowadzone w dniu 24 marca 2020 r. przez rząd obostrzenia związane z poruszaniem się, wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021, Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie oprócz umieszczenia informacji na drzwiach wejściowych do szkoły, przekaże w dniach 26 i 27 marca 2020 r. rodzicowi/opiekunowi prawnemu kandydata wiadomość mailowo lub telefonicznie (jeśli nie został podany adres e-mail).

Informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej wszystkie złożone zgłoszenia kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły zostały zakwalifikowane.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego wszystkie wnioski kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Redy zostały zakwalifikowane, zaś kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miasta Redy nie zostali zakwalifikowani i będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, które prowadzone będzie w dniach od 26 do 28 maja 2020r.

W terminie od 26 marca 2020 roku do 1 kwietnia 2020 roku rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej i do oddziału przedszkolnego mają obowiązek potwierdzenia wyboru miejsca realizowania obowiązku szkolnego, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Pisemne oświadczenie w istniejącej sytuacji złożyć należy poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia potwierdzenia woli przyjęcia kandydata na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp5reda.pl w temacie maila wpisując „REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WOLI – IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.

Tutaj udostępniamy druki:

potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej,

potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Nienadesłanie powyższego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie.

Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego (KORONAWIRUS) niezbędne będzie uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Może i to Cię zainteresuje...