Aktywowanie nauczania zdalnego

Podstawowe informacje o Google Classroom dostępne są pod tym poniższym linkiem:

2020-03-25 godz 23:20

W dniu dzisiejszym stwierdzamy, że wszyscy nauczyciele i większość uczniów uzyskała dostęp do platformy Google Classroom. Większym problemem było zalogowanie się do szkolnych skrzynek mailowych. Zwracamy uwagę na konieczność dokładnego wpisywania przekazanego przez wychowawców hasła.

Informujemy także, iż występujące w dniu dzisiejszym niedogodności związane były z przeciążeniami różnych systemów informatycznych.

2020-03-24 godz 22:50

Dwoje wychowawców zgłosiło problem z logowaniem do uczniowskich szkolnych kont internetowych. Problemy z tym związane prosimy zgłaszać do wychowawców. Prosimy także informować wychowawców o dostępie do platformy Google Classroom. Wychowawcy zbiorcze dane przekazywać będą do administratora.

2020-03-24 godz 18:00

Aktualizacja poniższej wiadomości z godziny 13:10

Instrukcja dostępna jest od godziny 17:00 dla wszystkich klas i oddziału przedszkolnego.

Zwracamy uwagę, że hasła do platformy Google Classroom w swoim ciągu zawierają frazę z nazwą szkoły.

Wszyscy wychowawcy dysponują już loginami i hasłami uczniów i przekazują je swoim wychowankom.

Kolejnym etapem jest dołączanie do zajęć prowadzonych przez odpowiedniego nauczyciela w danej klasie. Służy do tego „kod zajęć” udostępniany przez danego nauczyciela prowadzącego ten rodzaj zajęć. Wiadomości z zaproszeniem do zajęć i kodem dostępu można przesyłać dowolnie w danej klasie, np. mailem na nowe skrzynki szkolne, Librusem lub sms.

Wiemy, że większość klas wypełnia już swoje wirtualne sale lekcyjne. Wszystkim życzymy powodzenia w wirtualnej szkole!

Za wsparcie przy wprowadzaniu systemu zdalnego nauczania dziękujemy wszystkim wychowawcom, w szczególności Pani Bożenie Grubba-Włodarskiej, która koordynowała działania od samego początku i obecnie wspiera pozostałych nauczycieli.

Prezentujemy tutaj także materiały instruktażowe nadesłane przez Panią Bożenę, które warto obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=O838vcgqEck    – logowanie i obsługa konta

https://www.youtube.com/watch?v=0NhpL6fFXxY   – logowanie

http://www.superbelfrzy.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Google-Classroom.pdf – dla nauczyciela

https://www.youtube.com/watch?v=9TJWtJ4F4wI

https://www.youtube.com/watch?v=ElSh7M2oQNI

2020-03-24 godz 16:20

Aktualizacja poniższej wiadomości z godziny 13:10

Instrukcja dostępna jest już obecnie dla uczniów klas: 2B, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7.

Administrator wprowadza jeszcze dane klas 0, 1A, 1B, 2A, 8
Prosimy o cierpliwość

2020-03-24 godz 15:20

Aktualizacja poniższej wiadomości z godziny 13:10

Instrukcja dostępna jest już obecnie dla uczniów klas: 4, 5A, 5B, 6, 7.

2020-03-24 godz 13:10

Instrukcja dostępna obecnie tylko dla uczniów klasy 7!

Podajemy sposób logowania się uczniów do szkolnego systemu zdalnego nauczania opartego na witrynie Google Classroom. Prosimy podążać według poniższych kroków:
1. Dane do logowania przekazują wychowawcy poszczególnych klas: „mail=login” i „hasło do Google Classroom”
2. Uczniowie wpisują w przeglądarce na górnym pasku adresowym: classroom.google.com
3. Uczniowie logują się podając swoje dane w postaci loginu i hasła oraz postępują zgodnie z dalszymi instrukcjami systemu.
4. Wybierają opcję dołączenia do zajęć klikając „+” umieszczony w prawym górnym rogu.
5. Przystępują do poszczególnych zajęć we właściwej klasie poprzez wpisanie „kodu zajęć” podanego przez swojego nauczyciela danego przedmiotu.

2020-03-24 godz. 13:00

Podajemy sposób logowania się uczniów i nauczycieli do szkolnego systemu poczty elektronicznej
Klikając w poniższy link przechodzimy do strony z logowaniem do uczniowskiego szkolnego konta mailowego. Login i hasło podają Wychowawcy poszczególnych klas.

https://sp5reda.webd.pl:2096

Nazwa uczniowskich kont mailowych w większości przypadków to: pierwsza litera imienia.nazwisko.ucz@sp5reda.pl

Czasami przy podobnych danych dodatkowy znak w nazwie.

Nazwa kont mailowych nauczycieli to: pierwsza litera imienia.nazwisko@sp5reda.pl

Porozumiewamy się między sobą za pomocą poczty do której wchodzimy poprzez poniższy link:

https://sp5reda.webd.pl:2096

2020-03-24 godz. 12:00

Wszystkich nauczycieli prosimy o bieżące sprawdzanie szkolnych skrzynek mailowych (……@sp5reda.pl) i pilne postępowanie zgodnie z przesyłanymi informacjami.

Wychowawcy klas przekazują do uczniów loginy i hasła dostępu do uczniowskich szkolnych skrzynek mailowych. Prosimy Rodziców, Opiekunów i Uczniów o zalogowanie się na nowych kontach i bieżące sprawdzanie szkolnych skrzynek mailowych (pierwsza litera imienia.nazwisko.ucz@sp5reda.pl).

Obecnie administrator aktywuje poszczególne kroki na platformie Google Classroom.

 

Może i to Cię zainteresuje...