Drugi listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodzice zainteresowani zapewnieniem opieki dla swojego dziecka w świetlicy szkolnej w dniu 2 listopada proszeni są o zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy lub nauczycielowi świetlicy szkolnej do wtorku 30 października 2018 roku.

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.