Udział uczniów klas: VI i VII w warsztatach ekologicznych ,,Ujmowanie i uzdatnianie wody”.

W środę 8 listopada uczniowie klas: VI i VII uczestniczyli w terenowych warsztatach ekologicznych ,,Ujmowanie i uzdatnianie wody” organizowanych przez Komunalny Związek Gmin ,,Dolina Redy
i Chylonki”. W trakcie wycieczki uczniowie poznali zasady funkcjonowania stacji ujmowania i uzdatniania wody, sposoby przekazywania wody pitnej do mieszkańców. Pozwoliło im to  zrozumieć potrzebę ochrony zbiorników wód podziemnych oraz  związki i zależności człowiek – środowisko przyrodnicze na przykładzie stacji uzdatniania wody. Dzięki warsztatom uczniowie potrafią interpretować i wyjaśnić zależności przyczynowo-skutkowe wpływu działalności człowieka na stan środowiska, a także sformułować wnioski i opinie związane z ujmowaniem i uzdatnianiem wody.
Zrozumieli także konieczność ochrony przyrody i środowiska dla zachowania stanu oraz zasobów wody pitnej. Warsztaty miały na celu rozwijanie u uczniów świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. W trakcie spotkania obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat:
– metod i sposobów ujmowania wody,
– metod i sposobów uzdatniania wody,
– źródeł zagrożeń dla wód podziemnych (np. urbanizacja i rozwój przemysłu
w regionie),
– zrównoważonego rozwoju,
– ochrony środowiska,

Następnie uczniowie zwiedzali obiekty Stacji Uzdatniania Wody „Reda”: Prowadzący  przedstawili uczestnikom warsztatów urządzenia i procesy technologiczne stosowane na obiektach. To były bardzo ciekawe i pouczające warsztaty. Dziękujemy organizatorom i prowadzącym za wzbogacenie naszej wiedzy w cenne i niezbędne informacje uświadamiające nas jak ważna jest konieczność ochrony naszego najbliższego środowiska.

tekst: Bożena Grubba-Włodarska.

zobacz zdjęcia

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.