IV Szkolny Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas II – III

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW
KLAS II-III

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie

Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 marca.

Cele konkursu:

 • stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań,
 • kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,
 • promocja czytelnictwa.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  i nauczyciel bibliotekarz.
 2. Konkurs zorganizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
 3. Zakres tematyczny obejmuje znajomość treści baśni pt. „Brzydkie Kaczątko” Hansa Christiana Andersena.
 4. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas II-III.
 2. Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie powinny zgłosić swoją kandydaturę u swojego wychowawcy klasy.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do wykazania się znajomością treści książki „Brzydkie Kaczątko”.

III. Forma konkursu

 1. Pisemny test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi treści książki.
 2. Finał konkursu odbędzie się dnia 9 kwietnia.
 3. Czas trwania konkursu 60 minut.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W konkursie dopuszcza się udział uczniów klasy pierwszej samodzielnie czytających
  i piszących.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 12 kwietnia 2024r.
 3. Przewidziano nagrody dla finalistów oraz dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników.
 4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest w bibliotece i u wychowawców klas.

Organizatorki: Bogusława Paszowska, Agata Zorn

View Fullscreen

Może i to Cię zainteresuje...