Akcja „Sprzątanie Świata”

W miesiącu wrześniu, wzorem lat ubiegłych, uczniowie naszej szkoły z klasy 0, II A i II B włączyli się w akcję „Sprzątania Świata”. Akcja ta ma na celu budowanie świadomości ekologicznej i zachęcenie do działania na rzecz ochrony środowiska. Propagowanie proekologicznych zachowań od najmłodszych lat, pozwala na wyrobienie dobrych nawyków. Dzieci uczą się, iż nie należy śmiecić, a odpady należy segregować.

Uczniowie wyposażeni w rękawiczki i worki udali się wraz z wychowawcami do porządkowania wyznaczonych rejonów. Wszyscy z zapałem przystąpili do pracy. Najpierw zbieraliśmy śmieci na terenie szkoły, następnie udaliśmy się na ulicę Miodową, Sosnową oraz Korzenną. Ilość zebranych worków świadczyła o wysiłku włożonym przez dzieci w dbanie o środowisko w swoim miejscu zamieszkania. Na zmęczonych twarzach uczniów pojawił się uśmiech, który był najlepszym potwierdzeniem zadowolenia z „dobrego uczynku” względem Planety Ziemi.

Uczniów w działaniu wspierały wychowawczynie klasy 0, II A, II B Panie Anna Dumańska, Magdalena Fąferek, Joanna Samorajczyk i Joanna Soitz. Akcja „Sprzątania Świata” jest dowodem na to, iż potrafimy wspólnie działać i propagować proekologiczne zachowania.

Zobacz zdjęcia

Autor: Joanna Soitz

Może i to Cię zainteresuje...