Informacje dla rodziców o strajku i egzaminie ósmoklasisty

Szanowni Rodzice,

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi a rządem, zdecydowana większość nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie uczestniczy w strajku, co uniemożliwia realizację zajęć dydaktycznych. Dyrekcja oraz pracownicy niepodejmujący strajku zapewniają zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy tym dzieciom, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 roku w szkole przeprowadzony zostanie egzamin ósmoklasisty, w poniedziałek z języka polskiego, we wtorek z matematyki, a w środę z języka angielskiego. Dni te dla pozostałych dzieci z klas 0-VII są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Zwracam się z prośbą o zrozumienie i współpracę.

O wszelkich zmianach będę Państwa w miarę możliwości na bieżąco informować.

Anna Milewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie

 

Może i to Cię zainteresuje...