Oddziały przedszkolne

 

W roku szkolnym 2022/2023 otworzono drugi oddział przedszkolny dla dzieci 4/5 letnich. Oddział jest 10 – godzinny i liczy 25 dzieci. Wychowawczyniami są: Pani Marta Smardzewska oraz Pani Magdalena Wądołowska. Dodatkowym wsparciem jest pomoc nauczyciela Pani Wioletta Michels. Wychowawcą grupy dzieci 6 – letnich jest Pani Manuela Mielke przy wsparciu Pani Moniki Halczak – Lewandowskiej (wychowanie przedszkolne). Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzą także: język angielski – Pani Iwona Paczyńska, religię – Pani Grażyna Gałka oraz rytmikę – Pan Marek Krawczyk.

Plan 4/5 – latków 

PONIEDZIAŁEK 7.00 – 17.00 9:40 – 10:00 religia
WTOREK 7.00 – 17.00
ŚRODA 7.00 – 17.00 9:45 – 10:05 język angielski

10:40 – 11:00 religia

CZWARTEK 7.00 – 17.00
PIĄTEK 7.00 – 17.00 9:45 – 10:05 język angielski

Plan 6 – latków

PONIEDZIAŁEK 7:00 – 12:30 12:00 – 12:30 religia
WTOREK  7:00 – 12:00 11:30 – 12:00 język angielski
ŚRODA 7:00 – 12:00 8:30 – 9:00 religia
CZWARTEK 7:00 – 12:30 7:00 – 8:30 wychowanie przedszkolne

8:30 – 9:00 język angielski

PIĄTEK 7:00 – 12:00

 

Terminy planowanych spotkań z rodzicami:

4/5 latków

L.p. Tematyka spotkań Data
1. Spotkanie organizacyjne

(w sali przedszkolnej)

12.09.2022 r.
2. Obserwacja wstępna, konsultacje indywidualne

(spotkanie w sali przedszkolnej)

29.11.2022 r.
3. Omówienie postępów dzieci i spraw organizacyjnych

(konsultacje)

28.02.2023 r.
4. Obserwacja końcowa, omówienie postępów dzieci i konsultacje indywidualne

(w sali przedszkolnej)

10.05.2023 r.

6 – latków

Lp. Tematyka Data
1. Spotkanie organizacyjne

(spotkanie w klasie)

12.09.2022 r.
2. Diagnoza wstępna, konsultacje indywidualne

(spotkanie w klasie)

30.11.2022 r.
3. Sprawy organizacyjne i postępy dzieci w rozwoju i przygotowaniu do szkoły

(konsultacje)

28.02.2023 r.
4. Diagnoza gotowości szkolnej uczniów, konsultacje indywidualne

(spotkanie w klasie)

27.04.2023 r.

• Jeśli sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 ulegnie zmianie to formy spotkań dostosujemy do danej sytuacji jako konsultacje (online, kontakt telefoniczny, e-dziennik) lub spotkania indywidualne.