Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

31 lat temu – 20 listopada 1989 r.  Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło najważniejszy dokument określający prawa dziecka – Konwencję o Prawach Dziecka.

W ramach obchodów Ogólnopolski Dnia Praw Dziecka w naszej szkole została przeprowadzona akcja edukacyjna na temat znajomości i przestrzegania Praw Dziecka. Uczniom zostały przypomniane ich prawa w formie pogadanek. Wydarzenie kształtowało postawę zaangażowania społecznego, uświadamiając uczniom jednocześnie, iż mają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać.

20 listopada to szczególna data, która powinna kierować naszą myśl ku dzieciom i ich prawom.

Zobacz zdjęcia

Sporządziły: Anna Chojnacka, Dominika Sidorowicz, Joanna Samorajczyk

Poniżej prezentacja przygotowana przez Panią Celinę Dawidowską.

Może i to Cię zainteresuje...