Czwarte pływanie i 3. Szkolne Regaty w Rewie

Czwarty wyjazd do Rewy realizowany w ramach projektu „Redzka Piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją i kuźnią charakteru” odbył się w poniedziałek 10 czerwca 2019 roku. W dniu tym panowały dość trudne warunki atmosferyczne. Silny wiatr i wysoka fala była wyzwaniem dla naszych załóg, które w tym dniu pod okiem klubowych sterników doskonaliły umiejętności żeglarskie. Pływanie szybkie w tempie regatowym, aczkolwiek wysoka fala i silny wiatr przyczyniły się do przemoczenia szkolnych adeptów żeglarstwa. Po zajęciach wszyscy spotkali się w klubowym namiocie by przy ciepłym posiłku podsumować pływania i przygotować się do regat.

Na 13 czerwca 2019 roku w grafiku wydarzeń Yacht Club Rewa zaplanowane zostały 3. Regaty Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie w klasie Puck. Niestety pogoda w tym dniu nie pozwoliła na ich właściwe rozegranie. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników klubowy trener nie zezwolił załogom na wypłynięcie na wody Zatoki Puckiej ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i przechodzące burze. W dniu tym przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne, a o lokatach w 3. Szkolnych Regatach zadecydowało losowanie. Wszystkie załogi uczestniczące w zajęciach edukacji żeglarskiej otrzymały pamiątkowe dyplomy, drobne słodycze, zaś trzy załogi, do których uśmiechnęło się szczęście wyróżnione zostały okolicznościowymi pucharami. Jeden pamiątkowy puchar przekazany został także dla Burmistrza Miasta Redy na ręce Pani Hanna Janiak Sekretarz Miasta Redy, która przybyła do Rewy na nasze zajęcia, zamykające tegoroczną edycję zajęć edukacji żeglarskiej realizowanej przez Yacht Club Rewa na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie.

Podsumowując tegoroczne zajęcia edukacji żeglarskiej, cieszy fakt, że w zajęciach uczestniczyło więcej dzieci aniżeli wstępnie zakładano. W trakcie zajęć także rodzice uczniów klas młodszych zgłaszali chęć zapisania dzieci na nasze zajęcia żeglarskie. Fakty te świadczą o dobrym przyjęciu edukacji żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie i o potrzebie dalszego ich organizowania w kolejnych latach.

Zdjęcia z ostatniego wyjazdu do Rewy w roku 2019 dostępne są tutaj

Może i to Cię zainteresuje...