Rekrutacja do szkolnej świetlicy

Rodzice uczniów klas I-VIII, którzy od września 2019 roku zainteresowani są korzystaniem dzieci ze świetlicy, proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (druki do pobrania u wychowawcy świetlicy lub w sekretariacie szkoły). Dokumenty należy złożyć w szkolnym sekretariacie do piątku 31 maja 2019 roku. Na podstawie złożonych dokumentów zostanie komisyjnie przeprowadzona rekrutacja dzieci do świetlicy na rok szkolny 2019/2020.

Przypominamy, że świetlica w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.40 do 17.00.

Może i to Cię zainteresuje...