Podsumowanie projektu „Ortografia na wesoło – zostań mistrzem ortografii”

Mimo pandemii i wielomiesięcznej nauki zdalnej udało się zrealizować projekt „Ortografia na wesoło – zostań mistrzem ortografii”. Przedsięwzięcie dotyczyło uczniów klas: 4, 6 i 8. Na zakończenie działań związanych z poprawnym pisaniem – niestety w większości w formie zdalnej – w czerwcu, po powrocie do nauki stacjonarnej udało się przeprowadzić dyktando i wyłonić zwycięzców, którzy otrzymali tytuł: MISTRZA ORTOGRAFII. Cieszymy się, gdyż wynik dyktand przeprowadzonych w klasie jest sprawiedliwy i najbardziej miarodajny.

 Naszymi MISTRZAMI ORTOGRAFII zostali :

  • klasa 4- Filip Komorowski;
  • klasa 6- Emilia Kamińska:
  • klasa 8-Dominika Czapp.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Projekt przeprowadziła Pani Renata Mejer, która ufundowała też skromne upominki dla zwycięzców.

Wszyscy dbajmy o poprawną polszczyznę, ponieważ kultura naszego języka wiele mówi o nas samych, jest nasza wizytówką!

Zdjęcia dostępne są tutaj.

Autor: Renata Mejer

Może i to Cię zainteresuje...