Nauczyciele

1 Barbarewicz Dorota świetlica  nieobecna
2 Bizewska Joanna historia, wiedza o społecz., biblioteka, doradztwo zawodowe
3 Chojnacka Anna świetlica, logopeda
4 Czarnowski Marek język kaszubski, historia i kultura Kaszub, muzyka, plastyka
5 Dawidowska Celina pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
6 Dumańska Anna wychowanie przedszkolne, j. angielski
7 Dziadkiewicz Dorota edukacja wczesnoszkolna
8 Fąferek Magdalena edukacja wczesnoszkolna nieobecna
9 Felska-Barczyk Kamila chemia
10 Groenwald Lidia edukacja wczesnoszkolna nieobecna
11 Grubba-Włodarska Bożena biologia, geografia, przyroda, technika
12 Gurzęda Magdalena język niemiecki, terapia pedagogiczna nieobecna
13 Hajkowicz Agnieszka oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna
14 Jakubowicz Olga logopeda
15 Jurga Łukasz wychowanie fizyczne
16 Kaszuba Agnieszka nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
17 Kiper Emilia nauczyciel wspomagający, resocjalizacja
18 Lewandowska Renata matematyka
19 Lubecka Justyna wychowanie fizyczne nieobecna
20 Makowska Romualda świetlica nieobecna
21 Mejer Renata język polski, biblioteka
22 Milewska Anna oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda
23 Milewska-Kosidło Aneta oligofrenopedagog, EEG Biofeedback
14 Hinc Nol nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
25 Orzechowska Katarzyna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne
26 Paczyńska Iwona język angielski
27 Paszowska Bogusława edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
28 Pleskot Adam religia
29 Princ-Kruczek Krzysztofia język polski nieobecna
30 Samorajczyk Joanna nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, resocjalizacja, wychowanie fizyczne
31 Sępioł Jolanta fizyka
32 Sidorowicz Dominika świetlica, wychowanie fizyczne
33 Soitz Joanna edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog
34 Stanek Monika język angielski, język polski
35 Stępniewska Irena informatyk, nauczyciel wspomagający
36 Stępniewska Joanna język niemiecki
37 Stryjakiewicz Alicja edukacja wczesnoszkolna
38 Suwała Monika psycholog szkolny, WDŻwR
39 Szmidke Aleksandra edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
40 Szulc Marta język polski
41 Warmijak Mateusz religia