Nauczyciele

Barbarewicz Dorota

świetlica


Bizewska Joanna

historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka, doradztwo zawodowe


Chojnacka Anna

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog


Czarnowski Marek

język kaszubki, historia i kultura Kaszub, muzyka, plastyka


Dawidowska Celina

pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, biofeedback


Dumańska Anna

wychowanie przedszkolne, język angielski


Deyk Monika

matematyka


Polaszek Magdalena
edukacja wczesnoszkolna


Felska-Barczyk Kamila

chemia


Gomułka Agnieszka

wychowanie fizyczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, biologia, przyroda


Groenwald Lidia

edukacja wczesnoszkolna


Grubba-Włodarska Bożena

biologia, geografia, przyroda, technika


Gurzęda Magdalena

język niemiecki, terapia pedagogiczna


Hajkowicz Agnieszka

oligofrenopedagog, terapia pedagogiczna


Halczak-Lewandowska Monika

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, logopedia, język angielski


Jurga Łukasz

wychowanie fizyczne


Kaszuba Agnieszka

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog


Kiper Emilia

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, resocjalizacja


Kowalik Danuta

biblioteka


Lewandowska Renata

matematyka


Lubecka Justyna

wychowanie fizyczne


Makowska Romualda

świetlica


Mejer Renata

język polski, historia


Mielke Manuela

wychowanie przedszkolne


 Milewska Anna

oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, neurologopeda


Okoń Klaudia

edukacja wczesnoszkolna


Orzechowska Katarzyna

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne


Paczyńska Iwona

język angielski


Paszowska Bogusława

edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa


Pleskot Adam

religia


Ronowicz Sylwia

doradztwo zawodowe


Samorajczyk Joanna

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, resocjalizacja, wychowanie fizyczne


Sępioł Jolanta

fizyka


Soitz Joanna

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog


Stanek Monika

język polski, język angielski

 


Stępniewska Irena

informatyk, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający


Stępniewska Joanna

język niemiecki


Suwała Monika

psycholog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie


Swakowska Dominika

świetlica, gimnastyka korekcyjna


Szulc-Przybył Marta

język polski


Warmijak Mateusz

religia


Zorn Agata

wiedza o społeczeństwie