Nauczyciele

Belczewska Patrycja

wychowanie wczesnoszkolne


Chmura Magdalena

świetlica, wychowanie do życia w rodzinie


Chojnacka Anna

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, logopeda


Czarnowski Marek

język kaszubki, historia i kultura Kaszub, muzyka, plastyka


Dawidowska Celina

biofeedback


Dubert Sebastian

religia


Deyk Monika

matematyka


Domaszek Paulina

pedagog szkolny/ terapeuta pedagogiczny


Felska-Barczyk Kamila

chemia, fizyka


Formella Marlena 

psycholog szkolny


Garczarek Jakub 

wychowanie fizyczne


Gomułka Agnieszka

wychowanie fizyczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, biologia, przyroda


Groenwald Lidia

edukacja wczesnoszkolna


Grubba-Włodarska Bożena

biologia, geografia, przyroda, technika


Gurzęda Magdalena

język niemiecki, terapia pedagogiczna, nauczyciel wspomagający


Hajkowicz Agnieszka

pedagog specjalny, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagog / nieobecna


Halczak-Lewandowska Monika

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, logopedia, język angielski

 


Jagielnicka Agata

wychowanie przedszkolne


Janusz Małgorzata 

świetlica


Kaszuba Agnieszka

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog


Kortals Ewa

matematyka


Kownatke Justyna

wychowanie przedszkolne


Lessnau Martyna

nauczyciel wspomagający


Makowska Romualda

świetlica


Mejer Renata

język polski, historia


 Murszewska Magdalena

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog


Myczkowska Magdalena 

logopeda


Naczk Agnieszka 

język angielski


Nosewicz Marcin

wychowanie fizyczne


Paczyńska Iwona

język angielski


Paszowska Bogusława

edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa


Peplińska Karda – Agnieszka

nauczyciel wspomagający


Piasecka Joanna

wychowanie przedszkolne


Poerling Paulina

wychowanie przedszkolne


Polaszek Magdalena

nauczanie wczesnoszkolne


Ronowicz Sylwia

doradztwo zawodowe


Rosiak Justyna

wychowanie przedszkolne


Samorajczyk Joanna

nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog, resocjalizacja, wychowanie fizyczne


Schomburg Marcin

fizyka, matematyka


Soitz Joanna

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog


Stępniewska Irena

informatyk, oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający


Suwała Monika

psycholog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie / nieobecna


Szulc-Przybył Marta

język polski


Wądołowska Magdalena

wychowanie przedszkolne


Zorn Agata

historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka