Dyrektor

Anna Milewska

Dyrektor Szkoły

przyjmuje w godzinach pracy szkoły


Katarzyna Orzechowska

Zastępca Dyrektora Szkoły