Dyrektor

 Halczak-Lewandowska Monika

Dyrektor szkoły


Gomułka Agnieszka

Wicedyrektor szkoły