Dyrektor

Monika Halczak – Lewandowska

Dyrektor Szkoły

przyjmuje w godzinach pracy szkoły

 


Agnieszka Gomułka

Wicedyrektor Szkoły

przyjmuje w godzinach pracy szkoły