Podsumowanie innowacji – „Czytanie jest dobre na wszystko”

W ostatnich dniach nauki roku szkolnego 2020/2021 zostały zakończone działania  w ramach innowacji czytelniczej z elementami biblioterapii pod hasłem „Czytanie jest dobre na wszystko”. Udział w zajęciach wzięła klasa czwarta, celem było przede wszystkim zniwelowanie problemów, jakie uczniowie mają z:

– nawiązaniem kontaktów rówieśniczych,

– trudną sytuacją rodzinną oraz akceptacją,

– czytaniem ze zrozumieniem,

– uważnym słuchaniem tekstu i umiejętnością budowania krótkich wypowiedzi,

– korzystaniem ze źródeł informacji takich, jak słowniki i encyklopedie,

– prawidłową pisownią wyrazów,

– formułowaniem krótkich notatek,

– właściwym korzystaniem z zasobów internetowych,

– systematycznym czytaniem książek,

– pracą w grupie.

Realizacja projektu była utrudniona ze względu na naukę zdalną, jednak w czerwcu po powrocie do szkoły udało się zakończyć działania i je podsumować. Za udział uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane przez autorkę innowacji Panią Renatę Mejer.

Zdjęcia dostępne są tutaj.

Autor: Renata Mejer

Może i to Cię zainteresuje...