Zestaw programów wychowania przedszkolnego

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Przedmiot Nr Autor Tytuł
Wychowanie przedszkolne 01/0/20-21 Dorota Dziamska Marzena Buchnat „Zbieram, poszukuję, badam – program nauczania w szkole”
Język angielski 02/0/20-21 Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos
English Play Box. Program przygotowania
dzieci w wieku przedszkolnym do
posługiwania się językiem angielskim
zgodny z Podstawą programową
wychowania przedszkolnego
Religia
03/0/20-21
D. Kurpiński
J. Snopek
ks. J. Stala
E. Osewska
AZ-0-04/3 „Kocham Dobrego Boga”