Szkolenie z udzielania pomocy przedmedycznej

20 marca 2018 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie pracowników szkoły z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie. W trakcie szkolenia instruktor poszerzył i uaktualnił wiedzę i umiejętności z zakresu: zachowania bezpieczeństwa na miejscu wypadku, podstawy prawnej działań ratowniczych, oceny obrażeń u osób poszkodowanych,  postępowania przy zabezpieczeniu czynności życiowych u poszkodowanych, prowadzenia resuscytacji, udzielania pomocy doraźnej w wybranych urazach, wyposażenia i obsługi apteczki.

Przekazana wiedza i nabyte przez naszych pracowników umiejętności służyć będą w udzielaniu na terenie naszej szkoły pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym przed przybyciem wykwalifikowanej pomocy. Powszechna wiedza jak postępować w nagłych wypadkach niezbędna jest w sytuacjach, kiedy w w walce o nasze zdrowie i życie liczy się każda minuta.

Jednakże życzymy wszystkim naszym uczniom i pracownikom, aby zdobyte umiejętności jak najrzadziej wykorzystywana była praktycznie w szkole i aby ograniczały się wyłącznie do udziału w szkoleniach.

Zobacz zdjęcia.

 

Może i to Cię zainteresuje...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.