Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. O godzinie 8.00 na szkolnym placu rozpoczęło się zakończenie roku dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3. Podczas uroczystości dyrektor Anna Milewska pogratulowała uczniom wyników w nauce oraz podziękowała rodzicom za współpracę podczas realizacji zajęć zdalnych. Słowa podziękowania skierowane zostały także do przewodniczących Rady Rodziców Pani Agaty Bizewskiej i Pana Przemysława Gieraka. Podczas wystąpienia dyrektor poinformowała o rozpoczynającej się rozbudowie szkoły, której wartość wynikająca z przeprowadzonego zamówienia publicznego wynosi 10,2 mln zł. Następnie najlepszym uczniom wręczone zostały świadectwa i nagrody książkowe ufundowane przez burmistrza Redy. Uczniowie szkoły uczestniczyli we wspólnej Mszy św. o godzinie 9.00.

O godzinie10.00 rozpoczęło się zakończenie nauki dla uczniów klas 4-6. Uczniom z najlepszą średnią ocen wręczono świadectwa z paskiem oraz nagrody książkowe. Wśród trójki najlepszych uczniów znaleźli się Emilia Kamińska oraz Filip i Kacper Komorowscy. Cała trójka uczniów uzyskała wzorowe zachowanie i średnią ocen 6,0! Wśród gości biorących udział w zakończeniu roku szkolnego o godzinie 8.00 i 10.00 był Pan Leszek Hebel Radny Miasta Redy. Natomiast w zakończeniu roku szkolnego dla klas 7 i 8 oraz w pożegnaniu uczniów klasy ósmej o godzinie 11.00 uczestniczyli dwaj przedstawiciele Miasta Redy: Pan Łukasz Kamiński Wiceburmistrz Redy i Pan Piotr Grzymkowski Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Pan Burmistrz w przemówieniu skierowanym do uczniów i przybyłych rodziców pogratulował osiągniętych sukcesów, poinformował o rozpoczynającej się rozbudowie szkoły i konieczności uzbrojenia się w cierpliwość, po to aby od kolejnego roku szkolnego, czyli od września 2022 roku uczyć się w lepszych warunkach w nowych pomieszczeniach szkolnych. Życzył również uczniom wypoczynku i udanych wakacji. Razem z Panem Piotrem Grzymkowskim wręczyli uczniom nagrody książkowe i świadectwa szkolne. Uczniowie otrzymali także pamiątkowe zdjęcia klasowe oraz kubki. Uroczystość pożegnania absolwentów zakończyła się występem uczniów klas siódmych. Na koniec dyrektor szkoły podziękowała za wysiłek i trud nauczycielom, rodzicom za współpracę oraz życzyła absolwentom kolejnych sukcesów w dalszej nauce w upragnionych szkołach.

Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego dostępne są tutaj.

Wszystkim życzymy bezpiecznego i udanego wypoczynku.

Autor: Anna Milewska, Zdjęcia: Anna Chojnacka i Irena Stępniewska.

Może i to Cię zainteresuje...