Innowacja pedagogiczna „Skaczę, biegam, myślę, liczę”

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole realizowano innowację pt.: „Skaczę, biegam, myślę, liczę”, w której wzięło udział 28 uczniów z  klas 3 A i 3 B na lekcjach wychowania fizycznego. Celem innowacji było popularyzacja matematyki wśród uczniów, potrzeba samodoskonalenia, zwiększenie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego, praca indywidualna, sprawdzanie swoich możliwości poprzez aktywność fizyczną i umysłową, budowanie więzi społecznych – pozytywnych relacji z rówieśnikami. Uczniowie pracowali metodami aktywizującymi: problemową, twórczą oraz uczyli się poprzez działanie.

Wykorzystano gry edukacyjne połączone z zabawami ruchowymi. Pomogły one uczniom polubić matematykę, a przede wszystkim udoskonalić tabliczkę mnożenia, poznać inne sposoby pomiarów. Uczniowie kształtowali nowe umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych.

Wykorzystano metody w innowacji ewaluacyjnej to: obserwacja uczniów, aktywność uczniów podczas zajęć oraz informacja zwrotna od uczestników zajęć.

Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym.

Dziękuję uczniom za zaangażowanie w ćwiczeniach oraz za bystrość w rozwiązywaniu działań matematycznych.

Zobacz zdjęcia.

Autor: Joanna Samorajczyk

Może i to Cię zainteresuje...