Zerówka

W roku szkolnym 2021/2022 oddział przedszkolny liczy 22 dzieci. Wychowawcą grupy jest Pani Manuela Mielke, która prowadzi większość zajęć wychowania przedszkolnego. Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzą także odpowiednio: wychowanie przedszkolne i język angielski – Pani Monika Halczak – Lewandowska, religię – ksiądz Adam Pleskot oraz rytmikę – Pan Marek Krawczyk.

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 13:30 11:30 – 12:00 religia
12:45 – 13:15 rytmika
WTOREK  7:30 – 12:30 7:30 – 9:00 wychowanie przedszkolne
+ język angielski
ŚRODA 7:30 – 13:00 11:30 – 12:00 religia
CZWARTEK 7:30 – 12:30 12:00 – 12:30 język angielski
PIĄTEK 7:00 – 12:00 7:00 – 12:00 wychowanie przedszkolne

 

Terminy planowanych spotkań z rodzicami 

Lp.  Tematyka Data
1 Spotkanie organizacyjne
(spotkanie w klasie).
17.09.2021r
2 Spotkanie organizacyjne nr 2 – zmiana wychowawcy
(spotkanie w klasie).
13.10.2021r
3 Diagnoza wstępna; konsultacje indywidualne
(spotkanie w klasie).
08.12.2021r
4 Organizacja Wigilii
(spotkanie w klasie).
 08.12.2021r
5 Sprawy organizacyjne i postępy dzieci w rozwoju i przygotowaniu do szkoły
(konsultacje).
02.02.2022r
6 Diagnoza gotowości szkolnej uczniów; konsultacje indywidualne
(spotkanie w klasie).
28.04.2022r
7 Sprawy organizacyjne; zakończenie roku szkolnego
(spotkanie w klasie).
09.06.2022r

 

 

• Jeśli sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 ulegnie zmianie to formy spotkań dostosujemy do danej sytuacji jako konsultacje (online, kontakt telefoniczny, e-dziennik) lub spotkania indywidualne.