Zerówka

Uwaga – zmiana godzin zajęć oddziału przedszkolnego w okresie pandemii!

Tymczasowe godziny zajęć opublikowane są tutaj.

 

W roku szkolnym 2020/2021 oddział przedszkolny liczy 12 dzieci. Wychowawcą grupy jest Pani Anna Dumańska. W planie lekcji  oprócz dwudziestu pięciu godzin wychowania przedszkolnego znajdują się także dwie półgodzinne lekcje religii, które prowadzi ksiądz Adam Pleskot. Wszystkie zajęcia odbywają się w sali nr 2.

View Fullscreen

W tym roku oddział składa się z dzieci 6 i 5 letnich. Większość zespołu to 6-latki, które w ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dzieci śmiało przekraczają próg szkoły. Chętnie bawią się ze sobą, są wesołe, otwarte na nowe znajomości i budowanie silnych więzi. W czasie spędzonym w oddziale przedszkolnym dzieci poszerzają  wiedzę, rozwijają swoje umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie – wkroczenie w świat liter i liczb. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami. Dzieci bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali jak i na placu zabaw. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom, a pobyt w oddziale przedszkolnym będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

 

Informacje z roku szkolnego 2020/2021

Terminy planowanych spotkań z rodzicami w oddziale przedszkolnym:

Lp. Tematyka Data
1 Spotkanie organizacyjne 07.09.2020
2 Diagnoza wstępna 05.11.2020
3 Organizacja Wigilii  10.12.2020
4 Sprawy organizacyjne i postępy dzieci w rozwoju i przygotowaniu do szkoły  25.02.2021
5 Diagnoza gotowości szkolnej dzieci  29.04.2021
6 Sprawy organizacyjne zakończenia roku szkolnego 10.06.2021

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy wpisy, w których opisywaliśmy wydarzenia z życia naszej ZERÓWKI: