Zawieszamy STRAJK

Szanowni Rodzice

 

Komitety Strajkowe wszystkich redzkich szkół podstawowych i średnich informują, że podporządkowując się decyzji Zarządu Głównego ZNP z dniem 27 kwietnia 2019r. zawiesiły akcję protestacyjną. Decyzja ta podyktowana jest troską o dobro dzieci
i chęcią ochrony przed skutkami wprowadzanych przez rząd przepisów dopuszczających osoby niekompetentne do klasyfikowania, oceniania i egzaminowania uczniów.

Dziękujemy za okazane nam wsparcie i zrozumienie.

 

Komitety Strajkowe

Szkół Redzkich

 

Prezes Ogniska ZNP

Bożena Grubba-Włodarska

Może i to Cię zainteresuje...