Autor: Bozena Grubba-Włodarska

SKRZYDŁA MOTYLA- PIĘKNA MATEMATYKA

SKRZYDŁA MOTYLA-  PIĘKNA MATEMATYKA Dlaczego fascynują nas skrzydła motyla? Dlaczego uważamy je za piękne? Oczywiście z powodu zachwycającego układu barw. Ale miłe wrażenia estetyczne budzą w nas nie same barwy, lecz ich rozmieszczenie. Gdzie tu matematyka? Oczywiście, w identycznych wzorach rozmieszczonych na lewym i prawym skrzydle, czyli w symetrii. To ona sprawia, że wiele obiektów w otoczeniu odbieramy jako ładne, kompletne. Symetria jest cechą obecną w naturze od zawsze. Wystarczy spojrzeć na liść dębu czy rozgwiazdę lub obejrzeć w lustrze własną twarz. Symetria jest także ważnym pojęciem matematycznym, wyabstrahowanym z takich właśnie obserwacji. Uczniowie poznają ją od najmłodszych lat, uczą się nią posługiwać, warto im zatem uświadomić jej miejsce i rolę zarówno w matematyce, jak i w opisie realnego świata  . Najpiękniejsze prace, powstałe na skutek tego projektu zawisły w holu, aby uczniowie mogli podziwiać dzieła swoich koleżanek i kolegów. Projekt edukacyjny realizowany był przez cały rok szkolny 2018/2019, w klasach IV, VI,VII. Prowadząca; mgr inż Renata Lewandowska