„Dzieci uczą rodziców”

Klasa I bierze udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości uczniów o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas przeprowadzonych lekcji.

30 września 2021r. uczniowie uczestniczyli w lekcji pt. „Bezpieczny uczeń”, poprowadzonej przez panią Joannę Soitz. W oparciu o prezentację multimedialną, dzieci dowiedziały się jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym i na placu zabaw. Utrwaliły zasady przechodzenia na przejściu dla pieszych. Poznały najważniejsze znaki drogowe oraz zasady zachowania podczas zabawy na placu zabaw i podczas korzystania
z internetu. Dowiedziały się, dlaczego należy nosić odblaski. Następnie uczniowie wykonywali zadania. Zadanie pierwsze polegało na rozwiązaniu labiryntu, który pomógł chłopcu bezpiecznie wrócić do domu. W zadaniu drugim uzupełniali brakujące cyferki
w numerach alarmowych. Na zakończenie zajęć pokolorowali obrazek zgodny z tematyką lekcji. Swoje prace zabrali do domu, aby pokazać rodzicom i porozmawiać z nimi o tym, dlaczego noszenie odblasków jest bardzo ważne. Uczniowie z zaangażowaniem i uwagą uczestniczyli w lekcji.

Autor: Joanna Soitz

Może i to Cię zainteresuje...