Piąte Szkolne Regaty Rewa 2021

W środę 23 czerwca 2021 roku odbyły się Piąte Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Redy w ramach programu „Redzka Piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją i kuźnią charakteru” jako zajęcia zamykające tegoroczną edycję szkolnego programu żeglarskiego. O godzinie 9.30 uczestnicy programu wraz z opiekunami – nauczycielami wyjechali spod szkoły do Rewy na zawody. Szkolnym koordynatorem tegorocznych zajęć był nauczyciel wychowania fizycznego Pan Łukasz Jurga. Po przybyciu do Rewy najpierw zostało przeprowadzone wprowadzenie teoretyczne do regat, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wodzie. Szkolenie przeprowadzone zostało w marinie Yacht Club Rewa przez trenera i koordynatora ds. szkoleniowych Jędrzeja Charłampowicza. Następnie uczestnicy pływania przydzieleni zostali do klubowych sterników i łodzi. Wśród tegorocznych regatowych sterników znalazł się znany nam z wcześniejszego spotkania w szkole z dnia 6 czerwca 2019 roku gdański himalaista, żeglarz i podróżnik Czasław „Kuba” Jakubczyk, który jest pracownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego. Drugim doskonale nam znanym sternikiem był Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców naszej szkoły, Pan Przemysław Gierak, który niemal od zainicjowania pierwszych edycji szkolnych zajęć żeglarskich bacznie obserwował nasze żeglarskie poczynania, wspierał synów i uczniów w zajęciach, a ostatnio aktywnie uczestniczył w zajęciach jako klubowy sternik. O zainteresowaniu zajęciami świadczy także spontaniczne przybycie na zawody ubiegłorocznych absolwentów szkoły, uczestników poprzednich edycji programu, którzy swoją aktywną postawą wyprosili  dodatkową łódkę i możliwość udziału w tegorocznej rywalizacji. W Piątych Szkolnych Regatach rozegrane zostały trzy wyścigi, podczas których pokonywaliśmy wyznaczoną trasę wokół ustawionych na wodzie bojek. Podczas zawodów funkcję sędziego regat pełnił Kacper Frąckowiak. Na pontonie nad bezpieczeństwem załóg czuwał bosman Marcin Kuptz. Regaty przebiegały przy wspaniałej pogodzie. Zdobyte podczas wcześniejszych zajęć umiejętności wykorzystywane były tym razem podczas prawdziwych wyścigów, podczas których nie brakowało sportowej rywalizacji i emocji szczególnie podczas startów i manewrów na bojach. Gratulujemy wszystkim załogom udziału i ukończenia wszystkich wyścigów, a zwycięzcom w sposób szczególny zdobytych umiejętności, wspaniale przyjętej taktyki i skuteczności. Najlepsza załoga kierowana przez sternika Jerzego Filipowicza z radością odebrała zwycięski Puchar Burmistrza Miasta Redy za zdobycie pierwszego miejsca w Piątych Szkolnych Regatach Rewa 2021, który powędrował w ręce uradowanej Mai Garkowskiej. Dekoracji zwycięskich załóg dokonał Pan Leszek Hebel – Radny Miasta Redy i Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Rekreacji i Promocji, który przekazał także wszystkim uczestnikom regat upominki. Na koniec uroczystości dekoracji trzy zwycięskie załogi ze sternikami zajęły zaszczytne miejsca na podium i pozwoliły upamiętnić swój sukces na pamiątkowych fotografiach.

Niewątpliwie ostatnie tegoroczne zajęcia edukacji żeglarskiej swoim przebiegiem i wspaniałą sportową atmosferą udowodniły potrzebę organizowania kolejnych zajęć żeglarskich w naszej szkole. Radość małych uczestników projektu jest najwspanialszym podziękowaniem dla wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w realizację programu „Redzka Piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją i kuźnią charakteru”. Dziękujemy zatem: Miastu Redzie za wspieranie programu i udzielone dofinansowanie, Stowarzyszeniu Yacht Club Rewa, wspaniałym pracownikom klubu i klubowym sternikom za wielką przyjaźń i przeprowadzenie już piątej edycji programu, nauczycielom szkoły za udział w zajęciach i społeczną pracę nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, Radnemu Leszkowi Heblowi za udział w podsumowaniu regat i zorganizowanie upominków dla uczestników regat, rodzicom za wspieranie i kibicowanie swoich pociech, a także absolwentom szkoły za aktywną postawę i pasję do żeglarstwa.

Zapraszamy także do zapoznania się z dokumentacją zdjęciową z tegorocznych regat, która ukazuje nie tylko sportową, żeglarską atmosferę, ale także prezentuje napotkane podczas regat emocje.

Autor tekstu i zdjęć: Anna Milewska

Może i to Cię zainteresuje...