Egzamin na kartę rowerową

23 czerwca 2021 r. odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Odpowiedzialną za zorganizowanie tego  egzaminu była p. Bożena Grubba-Włodarska. Egzamin praktyczny przeprowadził młodszy aspirant Rafał Czerski z Komendy Powiatowej w Wejherowie – Wydział Ruchu Drogowego. Wcześniej uczniowie musieli napisać część teoretyczną, w której sprawdzana jest wiedza z zakresu przepisów ruchu drogowego dotycząca pieszych i rowerzystów.
W trakcie egzaminu praktycznego zadaniem uczniów było wykazanie się umiejętnością  jazdy na rowerze pokonując różnego rodzaju przeszkody np.: równia pochyła, drabinka, slalom, ósemka czy rynna na tzw. torze przeszkód. Podczas jazdy wymagane jest stosowanie poznanych zasad i manewrów ruchu drogowego w praktyce np.:, skręt w lewo, stop, ustąp pierwszeństwa. Warto podkreślić, iż szczególnie ważne jest tu jak najczęstsze upewnianie się czyli w języku rowerzystów oglądanie się przez lewe ramię czy wykonywany manewr jest bezpieczny.
Część zdających musi jeszcze trochę to poćwiczyć niestety. Wydając kartę rowerową musimy być pewni, że nasze dzieci wyjeżdżając na drogę są bezpieczne. Zdobyta przez nich karta rowerowa uprawnia ich bowiem do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych.
Wszystkim, którzy ją uzyskali życzymy przyjemnej i bezpiecznej jazdy, a pozostałym wytrwałości w ćwiczeniach oraz utrwalaniu przepisów i podejmowaniu kolejnych prób uzyskania pierwszego „prawa jazdy”. Nie ma bowiem celów osiągania bez działania! A jest też coś z prawdy w powiedzeniu „ćwiczenie czyni mistrza”, więc do ćwiczeń. I nie ważne, za którym razem zostaje się tym mistrzem, ważne że wytrwa się w dążeniu do celu i się go osiągnie!

Uzyskane efekty:
popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym,
poszerzenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drogach,
doskonalenie umiejętności praktycznego zachowania się rowerzystów  w ruchu ulicznym i drogowym,
umożliwienie zdobycia uprawnień do samodzielnego poruszania się młodych rowerzystów po drogach publicznych,
zapobieganie wypadkowości na drogach.

Zdjęcia dostępne są tutaj.

Autor: Bożena Grubba-Włodarska

Może i to Cię zainteresuje...