Program profilaktyczny “Przyjaciele Zippiego”

Po powrocie do nauki stacjonarnej klas I-III wznowiona została realizacja programu profilaktycznego “Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Zajęcia odbywają się w klasie IIa oraz IIb raz w tygodniu. Do tej pory dzieci miały okazję omówić tematy związane z uczuciami, doskonaleniem procesu komunikacji oraz przyjaźnią. Podczas spotkań uczniowie oprócz omówienia danego tematu mają okazję poznać się lepiej oraz wspólnie pobawić. Spotkania prowadzi szkolny psycholog oraz pedagog.

Zobacz zdjęcia

Autor: Monika Suwała

Może i to Cię zainteresuje...