Przygotowania do rozpoczęcia rozbudowy szkoły

W okresie rozstrzygania przetargu na wyłonienie Wykonawcy na budowę nowego skrzydła dydaktycznego, szkoła przeprowadziła kilka działań przygotowujących szkołę do pracy w okresie jej rozbudowy. W końcu roku 2020 przeniesiono z sekretariatu przyłącze doprowadzające sygnał internetowy. Przeniesiono także z sekretariatu centralę telefoniczną i rozbudowano ją o dwa dodatkowe numery wewnętrzne. Przeniesienie centrali wiązało się z koniecznością zmodyfikowania wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej. Szkoła pozyskała także nowe komputery, które zapewnią stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kolejnych pomieszczeniach szkolnych. Zmodernizowanych zostało kolejnych pięć stanowisk komputerowych w szkolnej pracowni informatycznej. Zmodernizowane zostały także komputery w oddziale przedszkolnym, w gabinecie pedagoga, psychologa i w świetlicy szkolnej. Zakupiono także nowy 75 calowy monitor interaktywny oraz komputer, w które wyposażone zostanie pomieszczenie zastępcze do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Obecnie pracownicy obsługi odnawiają  pomieszczenie biblioteki i wicedyrektora. Wszystkie te działania przygotowują szkołę do okresu jej rozbudowy, w którym nastąpi rozbiórka szkolnej przybudówki, mieszczącej obecnie sekretariat, pokój dyrektora, małą salę lekcyjną, magazynek i sanitariaty.

Zdjęcia dostępne są tutaj.

Może i to Cię zainteresuje...