Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Jest to święto ustanowione przez UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) w 1995 roku, mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji, w której napisane zostało, iż:

,,Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”

Pamiętajmy, tolerancja to:

  • Rozumienie i respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
  • Uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
  • Umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
  • Docenianie rozmaitości kultur;
  • Otwarcie na cudze myśli i filozofię;
  • Ciekawość i nie odrzucanie nieznanego.

Autor: Monika Suwała

Może i to Cię zainteresuje...