Zdalne nauczanie w klasach 4-8, zajęcia stacjonarne w klasach młodszych

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Kuratorium Oświaty w Gdańsku informujemy o zawieszeniu na dwa tygodnie w okresie od 24 października do 8 listopada 2020 roku zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4-8 naszej szkoły. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie zamierzamy realizować za pośrednictwem platformy Google Classroom. Podobnie jak w okresie wiosennym informacje przekazywane będą na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego i szkolnej poczty elektronicznej. Prosimy wszystkich uczniów klas starszych i rodziców o przygotowanie w domach komputerów i tabletów potrzebnych do udziału w zajęciach na odległość. Prosimy także o zgłaszanie wychowawcom informacji o brakach sprzętowych. Zajęcia realizować zamierzamy zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

W oddziale przedszkolnym i klasach 1-3 zajęcia realizowane będą stacjonarnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W okresie od 24 października do 8 listopada wprowadzamy czasową zmianę sal lekcyjnych, w których realizowane będą zajęcia szkolne w oddziałach młodszych wg poniższej zasady:

klasa oddział przedszkolny klasa 1 klasa 2A klasa 2B klasa 3A klasa 3B
sala lekcyjna sala 02 sala 01 sala 03 sala 06 sala 22 sala 05

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizować będziemy nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole, z wykorzystaniem szkolnych tabletów i komputerów.

Publikujemy tutaj informacje dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Może i to Cię zainteresuje...