Nasi uczniowie otrzymali Stypendia Burmistrza Miasta Redy

8 października 2020 roku najzdolniejsi młodzi mieszkańcy otrzymali Stypendia Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. Stypendium Burmistrza Miasta Redy za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne, jest przyznawane co roku. Przysługuje uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, ich absolwentom i studentom, którzy szczególnie wyróżniają się na polu nauki, kultury lub sportu i są mieszkańcami Redy.  Stypendium przyznaje się jednorazowo. Z naszej szkoły w tym roku nagrodzeni zostali Kacper Komorowski uczeń klasy 7A za osiągnięcia artystyczne oraz Dominika Czapp z klasy 8 za osiągnięcia sportowe. Nagrodzeni odebrali nagrody z rąk Zastępcy Burmistrza Miasta Redy, w auli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie. Aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka epidemiologicznego, stypendystów podzielono na kilka grup, a uroczystość miała bardzo kameralny charakter.

Może i to Cię zainteresuje...